Genel

Vergi Mahkemesi Kararına Karşı İstinaf Yoluna Nasıl Başvurulur? İstinaf Dilekçesi Nasıl Yazılır? Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bu nedenle ilk derece mahkemesi kararlarına karşı doğrudan Danıştay'da temyiz incelemesi yapılması istenemez. Temyiz istemi vergi yargısında genel olarak ancak bölge idare mahkemesince verilen kararlara karşı… Okumaya devam et Vergi Mahkemesi Kararına Karşı İstinaf Yoluna Nasıl Başvurulur? İstinaf Dilekçesi Nasıl Yazılır? Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Genel

Vergi Yargılamasına Konu Edilemeyen Bir İstemi, İdari İşleme Dönüştürerek Dava Açma Yöntemi

2577 Madde 10- 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. 2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap… Okumaya devam et Vergi Yargılamasına Konu Edilemeyen Bir İstemi, İdari İşleme Dönüştürerek Dava Açma Yöntemi

Genel

Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması

Yürütme idari bir işlemin zorunlu icrası, etkisi veya müdahalesi olarak tanımlanabilir. Bazı durumlarda bu işlemlerin yerine getirilmesi, o kararların hukuka uygunluk denetimi sağlanana kadar zarar verici olabilmektedir. Bu zararlı etkileri ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için kullanılan yargılama enstrümanına da yürütmenin durdurulması denmektedir. Mahkemelerce ya da yasa gereği yürütmesi duran bir idari işlemin… Okumaya devam et Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması