Genel

Vergi Mahkemesinde Yargılama Nasıl Yapılır?

Madde 1 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabidir. 2. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır. Yukarıda yer alan 1. fıkradan da anlaşılacağı üzere, vergi mahkemesinde açılacak olan davalara ilişkin yargılama… Okumaya devam et Vergi Mahkemesinde Yargılama Nasıl Yapılır?

Genel

Vergi Mahkemesinde Duruşma

Adil yargılanma hakkının bir alt dalı olan savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması için asıl olan muhakeme sırasında duruşma yapılıp çelişmeli yargılama ilkesinin bir gereği olarak delillerin tartışılmasıdır. Ancak vergi muhakemelerinde yazılı yargılama ilkesi geçerli olduğundan, deliller ile tarafların iddia ve savunmaları dilekçeler ile beyan edildiğinden duruşma önemli bir yer tutmaz. Çoğu zaman yapılan duruşma… Okumaya devam et Vergi Mahkemesinde Duruşma