Genel

Uyuşmazlık Türüne Göre Vergi Hakimi İncelemeyi Nasıl Yapar

Vergi mahkemesinde açılan davaların konusu çeşitli idari işlemlerden kaynaklanır. Bunun yanında vergi idaresinin işlem ve eylemlerden doğan iade ve tazminat davaları da vergi mahkemesinin görevine girmektedir. Bu muhtelif dava türlerinin incelemeleri de dava konusuna göre değişebilmektedir. Bu yazıda başlıca vergi yargısı ihtilafları ve hakimin olayı çözerken yaklaşımını ele alacağım. Hakimin çözüm yaklaşımını başta hukukun genel… Okumaya devam et Uyuşmazlık Türüne Göre Vergi Hakimi İncelemeyi Nasıl Yapar

Genel

Vergisel İşlemlerin Tebliğinin Vergi Yargılamasına Etkisi

Vergilendirme işlemlerinin ilgilisinin bilgisine sunulmasına tebligat denilmektedir. Tebliğ işlemi vergilemenin hukuka uygun olarak takip edilmesi için olmazsa olmaz bir işlemdir. Çünkü yükümlüler yasal haklarını ancak haklarında tesis edilen işlemleri veya alınan kararları öğrendikten sonra kullanabilirler. Bu nedenle tebliğ işlemleri, hak düşürücü süreleri başlatan özelliği nedeniyle, hem dava açma, hem de diğer seçimlik hakları kullanma noktasında… Okumaya devam et Vergisel İşlemlerin Tebliğinin Vergi Yargılamasına Etkisi

Genel

Vergileme ve Vergi Yargılama Delillerinin Vergi Yargısına Etkisi

Vergi hukukunda verginin doğumundan tahsiline kadar olan idari aşamada ispat vasıtaları çok çeşitli araçlarla yerine getirilir. Çünkü delil serbestisi benimsenmiştir. Yazılı kayıtları kıyaslamak, envanter işlemi yapmak, piyasa araştırmasında bulunmak, tanık dinlemek, karşıt inceleme/tespit yapmak, randıman verilerini çıkarmak idarenin; bunların yapılmasını istemek ise mükellefin delil elde etme yöntemleri arasında sayılabilir. Ancak kanunda gerek mükellef, gerek idare… Okumaya devam et Vergileme ve Vergi Yargılama Delillerinin Vergi Yargısına Etkisi