Genel

Uzlaşma Görüşmelerine Katılmayan Mükellefin Vergi Davası Açma Hakkı

Vergi Usul Kanunu'nun Ek 7. maddesinin 1. fıkrasında: "Müddeti içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı uzlaşma talep ettiği vergi veya ceza için, ancak uzlaşma vaki olmadığı takdirde dava açma yoluna gidebilir. " kuralına, 4. fıkrasında ise: " Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya ceza muhatabı; tarh edilen vergiye veya kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki… Okumaya devam et Uzlaşma Görüşmelerine Katılmayan Mükellefin Vergi Davası Açma Hakkı

Genel

Uzlaşma Müessesesinin Uygulaması ve Uygulamanın Vergi Yargısına Etkisi

Uzlaşma genel anlamda anlaşma yolu ile çekişmenin giderilmesi ya da tarafların uzlaşmadan önceki isteklerinden tamamen veya kısmen vazgeçerek yeni taahhütleri üzerinden konsensüs sağlamaları olarak tanımlanabilir. Vergi hukukundaki karşılığı ise bir vergi borçlusunun alacaklı vergi idaresi nezdinde, borcunu tamamen veya kısmen ikrar edip ödeme garantisi vermesidir. Vergi hukuku uzlaşma müessesesinin özel hukuk sözleşme serbestisinden ziyade kamu… Okumaya devam et Uzlaşma Müessesesinin Uygulaması ve Uygulamanın Vergi Yargısına Etkisi