Genel

Vergi ve Ceza Muhakemesinde Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eden Vergi Tekniği Raporu

Bir uluslararası andlaşma olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni Türkiye 04.11.1950 tarihinde imzalayarak 10.03.1954 tarih ve 6366 sayılı Kanun ile onaylamıştır. Anayasa'ya göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmünde olup, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas… Okumaya devam et Vergi ve Ceza Muhakemesinde Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eden Vergi Tekniği Raporu

Genel

SAHTE FATURA CEZA DAVALARINDA YAPILAN SAVUNMA HATASI

Sahte fatura yargılaması sırasında ceza mahkemesine sanık aleyhinde suç raporunu doğrular nitelikte beyanlar içeren bir bilirkişi rapor sunulması durumunda, ceza hakimi (vergi yargıcı değil) vergi işlemleri ve mahiyeti konusunda değerlendirme yapamayacağı için mahkumiyetin kesinleşmesi ancak üç sebeple engellenebilir. 1- Herhangi bir ceza muhakemesi veya ceza hukuku genel kurallarına aykırılık halinin tespiti, 2- Bilirkişi raporundaki usuli… Okumaya devam et SAHTE FATURA CEZA DAVALARINDA YAPILAN SAVUNMA HATASI

Genel

Sahte Fatura Kullanma İddiasının Bilinen ve Bilinmeyen Riskleri ile Sahte Fatura Haksız İsnatlarına Karşı İtiraz

Bilinenler Riskler1- Kaçakçılık nedeniyle mahkumiyet,2- KDV indirimi Reddi + 3 kat VZC3- Özel usulsüzlük cezası (aslında sahte fatura kullanma 353/1 anlamında ÖUC gerektirmez ama uygulamada belgesiz mal alışı araştırması yapılmadan kesiliyor)4- Özel esaslara alınma,Bilinmeyenler Riskler1- Belgesiz mal alışı varsa alınmayan faturalar nedeniyle 353/1. ÖUC,2- Katlanılan maliyetin gösterilenden az olması nedeniyle gelir veya kurumlar vergisi tarhiyatı… Okumaya devam et Sahte Fatura Kullanma İddiasının Bilinen ve Bilinmeyen Riskleri ile Sahte Fatura Haksız İsnatlarına Karşı İtiraz

Genel

Mükellef Ne Yapsın?

Vergi idaresinden gelen "şüpheli/riskli/yersiz KDV indirimlerinizi çıkarın aksi halde özel esaslara alınacaksınız, hatta hakkınızda inceleme yapılıp sahte fatura kullanmaktan dolayı idari ve adli cezalara maruz kalabilirsiniz" kinayeli yazı ile muhatap olan mükelleflere sıkça rastlanmaya başlanmıştır. Mükellefler ya da mali müşavirleri böyle bir durum karşısında zor duruma düşmekte ve kararsızlık içinde çıkış yolu aramaktadırlar. Kararsız kalma… Okumaya devam et Mükellef Ne Yapsın?

Genel

Danıştay’ın En Güncel VTR Kararı ve Hakkındaki Değerlendirmem

Okumaya geçmeden önce yazının en altında bulunan vergi tekniği raporlarının tebliği hakkındaki en güncel içtihadı okumanızı öneririm. Vergi tekniği raporları hakkındaki tartışmalar uzun yıllardır devam etmektedir. Çok yakın zamanda biteceğini de pek sanmıyorum. Bu tartışmanın temelini oluşturan hadise vergi tekniği raporları hakkında yasal bir düzenlemenin bulunmamasıdır. Bu nedenle bir kısım idari tasarruflarda değinilen ve uygulamada… Okumaya devam et Danıştay’ın En Güncel VTR Kararı ve Hakkındaki Değerlendirmem