Genel

Vergi Borcu Nedeniyle Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Dava Nasıl Açılır?

Kamu alacaklarının tahsili için düzenlenen ödeme emrinin, amme borcunun gönüllü olarak ödenmesi ya da mal beyanında bulunulması için düzenlenen bir ihtarname olduğu söylenebilir. Borç vergi, resim, harç, ceza gibi bir kamu alacağı olduğundan ödeme emri İcra ve İflas Kanunu'nu yerine daha özel kanun olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kurallarına göre tanzim… Okumaya devam et Vergi Borcu Nedeniyle Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Dava Nasıl Açılır?

Genel

Vergi Davası Türleri Nelerdir?

Madde 2- 1. İdari dava türleri şunlardır: a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları, b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları, c) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve… Okumaya devam et Vergi Davası Türleri Nelerdir?

Genel

Vergi Borcunun Tahakkuku ile Kesinleşmesinin Ödeme Emri Düzenlenmesine Etkisi

Gerek vergilerin beyan üzere tahakkuk etmesiyle, gerek vergi incelemesi sonucu resen salınan vergi veya kesilen cezalara ait ihbarnamenin tebliğiyle, ilgili kamu alacaklarının tahakkuk etmesi neticesinde kural olarak ödenmesi gereken aşamaya geçilmiş olur. Beyan edilen vergilerde (ödeme süresinin son günü) vade özel kanunlarına göre, geniş anlamda resen yapılan tarhiyatlarda ve kesilen cezalarda ise vergi usul ve… Okumaya devam et Vergi Borcunun Tahakkuku ile Kesinleşmesinin Ödeme Emri Düzenlenmesine Etkisi