Genel

Vergi Mükellefiyetinin Başlangıcı ve Sonu

Vergi mükellefiyeti iki şekilde tesis edilmektedir. Bunlardan ilki ihtiyari, diğer bir deyişle vergi yükümlüsünün başvurusuyla tesis edilen mükellefiyet. Diğeri ise idarenin kamu gücünü kullanarak yaptığı resen vergi mükellefiyetidir. Vergi mükellefiyeti kural olarak isteğe bağlı başlatılır. Bu günümüz vergi hukuku uygulamasında beyan sisteminde olduğu gibi mükellef ile devlet arasındaki güven ilişkisine dayanır. Ancak bazı durumlarda bazı… Okumaya devam et Vergi Mükellefiyetinin Başlangıcı ve Sonu