Genel

Uyuşmazlık Türüne Göre Vergi Hakimi İncelemeyi Nasıl Yapar

Vergi mahkemesinde açılan davaların konusu çeşitli idari işlemlerden kaynaklanır. Bunun yanında vergi idaresinin işlem ve eylemlerden doğan iade ve tazminat davaları da vergi mahkemesinin görevine girmektedir. Bu muhtelif dava türlerinin incelemeleri de dava konusuna göre değişebilmektedir. Bu yazıda başlıca vergi yargısı ihtilafları ve hakimin olayı çözerken yaklaşımını ele alacağım. Hakimin çözüm yaklaşımını başta hukukun genel… Okumaya devam et Uyuşmazlık Türüne Göre Vergi Hakimi İncelemeyi Nasıl Yapar

Genel

Vergi Mahkemesinde Duruşma

Adil yargılanma hakkının bir alt dalı olan savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması için asıl olan muhakeme sırasında duruşma yapılıp çelişmeli yargılama ilkesinin bir gereği olarak delillerin tartışılmasıdır. Ancak vergi muhakemelerinde yazılı yargılama ilkesi geçerli olduğundan, deliller ile tarafların iddia ve savunmaları dilekçeler ile beyan edildiğinden duruşma önemli bir yer tutmaz. Çoğu zaman yapılan duruşma… Okumaya devam et Vergi Mahkemesinde Duruşma