Genel

Vergi mahkemesine sunulan esasa etkili itirazların, yargı yerince ve daha sonra üst mahkemece karar gerekçesinde değerlendirilmemesi, gerekçeli karar hakkı açısından adil yargılanmanın ihlali anlamına gelir. AYM, Başvuru Numarası : 2015/278, Karar Tarihi : 9/5/2019

Başvuru, vergi incelemesi sonucu vergi ziyaı cezalı banka ve sigortamuameleleri vergisi tarh edilmesinden dolayı açılan davada esasa etkili iddialarınınkarşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının; hukuka aykırı karar verilmesi nedeniylede hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.II. BAŞVURU SÜRECİBaşvuru 31/12/2014 tarihinde yapılmıştır.Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesindensonra Komisyona sunulmuştur.Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik… Okumaya devam et Vergi mahkemesine sunulan esasa etkili itirazların, yargı yerince ve daha sonra üst mahkemece karar gerekçesinde değerlendirilmemesi, gerekçeli karar hakkı açısından adil yargılanmanın ihlali anlamına gelir. AYM, Başvuru Numarası : 2015/278, Karar Tarihi : 9/5/2019