Genel

Vergileme ve Vergi Yargılama Delillerinin Vergi Yargısına Etkisi

Vergi hukukunda verginin doğumundan tahsiline kadar olan idari aşamada ispat vasıtaları çok çeşitli araçlarla yerine getirilir. Çünkü delil serbestisi benimsenmiştir. Yazılı kayıtları kıyaslamak, envanter işlemi yapmak, piyasa araştırmasında bulunmak, tanık dinlemek, karşıt inceleme/tespit yapmak, randıman verilerini çıkarmak idarenin; bunların yapılmasını istemek ise mükellefin delil elde etme yöntemleri arasında sayılabilir. Ancak kanunda gerek mükellef, gerek idare… Okumaya devam et Vergileme ve Vergi Yargılama Delillerinin Vergi Yargısına Etkisi

Genel

Vergi Hukukunda “Özel Kanun Düzenlemesine Göre Özel Kural” Uygulamasına Bir Örnek

Tüm hukuk dalları için geçerli olan bir ilke vardır: Özel genele, daha özel ise özele üstündür. Vergi hukukunda ise benzer örneklere rastlamak mümkündür. Aşağıda bu konuda önce özel kanuna, daha sonra ise özel kurala yer verilmiştir. Bu örnekte daha özel olan kural, özel kanun düzenlemesinden öncelikli olarak uygulanır. (ÖZEL KANUN) 1606 sayılı Kanun Madde 1-… Okumaya devam et Vergi Hukukunda “Özel Kanun Düzenlemesine Göre Özel Kural” Uygulamasına Bir Örnek

Genel

Vergi Hukukunun Bağlayıcı ve Bağlayıcı Olmayan Kaynakları

Vergi hukukunun tüm taraflarını, idari itiraz ve yargılama makamlarını bağlayıcı kaynak olarak; anayasa, kanunlar, uluslar arası antlaşmalar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, tüzükler ve yönetmelikler gösterilebilir. Bununla birlikte, bazı düzenlemelerin kanuna aykırı olup olmamasının yargı mercileri nezdinde bağlayıcılığına etkisi bulunmaktadır. Örneğin, Kanuna aykırı bir yönetmelik vergi idaresince (hesap verme baskısı veya düzenleyici işlemleri hazırlayan üstadlarımın vardır bir bildikleri… Okumaya devam et Vergi Hukukunun Bağlayıcı ve Bağlayıcı Olmayan Kaynakları

Genel

Cumhurbaşkanı’nın Vergileme Oranlarında Değişiklik Yapma Yetkisi

Anayasa'nın 73/4. fıkrasında, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisinin Cumhurbaşkanına verilebileceği düzenlenmiştir. Bilindiği üzere 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir. Bundan sonra fıkrada düzenlenen… Okumaya devam et Cumhurbaşkanı’nın Vergileme Oranlarında Değişiklik Yapma Yetkisi