Genel

Vergi Borcu Nedeniyle Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Dava Nasıl Açılır?

Kamu alacaklarının tahsili için düzenlenen ödeme emrinin, amme borcunun gönüllü olarak ödenmesi ya da mal beyanında bulunulması için düzenlenen bir ihtarname olduğu söylenebilir. Borç vergi, resim, harç, ceza gibi bir kamu alacağı olduğundan ödeme emri İcra ve İflas Kanunu'nu yerine daha özel kanun olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kurallarına göre tanzim… Okumaya devam et Vergi Borcu Nedeniyle Tebliğ Edilen Ödeme Emrine Karşı Dava Nasıl Açılır?

Genel

Vergi Ziyaı Cezalarında Hangi Hallerde Tekerrür Uygulanamaz

1- Aynı inceleme raporuna veya aynı incelemede tanzim edilen farklı tür raporlara ya da aynı sevke dayanan takdir komisyonu kararlarına dayanılarak kesilen VZC'ler için, 2- Süresinde verilmemiş farklı dönem veya yıllara ait aynı zamanda verilen muhtelif vergi beyannameleri için kesilen VZC'ler için, 3- Dayanak (ilk) vergi ziyaı cezasına karşı henüz dava açma süresi geçmemiş veya… Okumaya devam et Vergi Ziyaı Cezalarında Hangi Hallerde Tekerrür Uygulanamaz