Genel

Vergi Dava Dilekçesinin En Yalın Hali

Vergi mahkemesinde açılacak davalarda kullanılabilecek usule uygun dilekçenin en basit hali aşağıda gösterildiği gibidir. Bunun yanında usule uygun düzenlenmeyen dilekçelerle açılan davalarda karşılaşılan problemlerin ilki, dava dilekçesinin 2577 sayılı Kanun ile idari yargı yerleşik içtihatlarına uygun olmaması nedeniyle reddedilmesidir. Dava dilekçenizin mahkemece ilk incelemeden sonra reddedilmesi halinde, tekrar reddedilmemesi ve aynı hata nedeniyle davanın ret… Okumaya devam et Vergi Dava Dilekçesinin En Yalın Hali

Genel

Vergi Mahkemesi Kararına Karşı İstinaf Yoluna Nasıl Başvurulur? İstinaf Dilekçesi Nasıl Yazılır? Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bu nedenle ilk derece mahkemesi kararlarına karşı doğrudan Danıştay'da temyiz incelemesi yapılması istenemez. Temyiz istemi vergi yargısında genel olarak ancak bölge idare mahkemesince verilen kararlara karşı… Okumaya devam et Vergi Mahkemesi Kararına Karşı İstinaf Yoluna Nasıl Başvurulur? İstinaf Dilekçesi Nasıl Yazılır? Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Genel

Uyuşmazlık Türüne Göre Vergi Hakimi İncelemeyi Nasıl Yapar

Vergi mahkemesinde açılan davaların konusu çeşitli idari işlemlerden kaynaklanır. Bunun yanında vergi idaresinin işlem ve eylemlerden doğan iade ve tazminat davaları da vergi mahkemesinin görevine girmektedir. Bu muhtelif dava türlerinin incelemeleri de dava konusuna göre değişebilmektedir. Bu yazıda başlıca vergi yargısı ihtilafları ve hakimin olayı çözerken yaklaşımını ele alacağım. Hakimin çözüm yaklaşımını başta hukukun genel… Okumaya devam et Uyuşmazlık Türüne Göre Vergi Hakimi İncelemeyi Nasıl Yapar

Genel

Vergi Yargısında Pratik Bilginin Önemine Dair Bir Örnek

Bir avukat arkadaşım beni arayıp bir müvekkiline yaklaşık 30 gün önce ödeme emri tebliğ edildiğini, dava açma süresi konusunda çözüm bulamadığını, bir çaresi olup olmadığını sordu. Ben de ödeme emirlerini ve tebliğ alındılarını istedim. Belgeleri incelediğimde ödeme emrinde dava açma süresinin 7 gün olarak ihtar edildiğini gördüm. Oysa ki ödeme emirleri için dava açma süresi… Okumaya devam et Vergi Yargısında Pratik Bilginin Önemine Dair Bir Örnek

Genel

Vergi Mahkemesinde Yargılamanın Yenilenmesi

Hukuk terimi olan kanun yolu kavramı hakkında kısaca, davacının aleyhinde verilen bir karara karşı başvurabileceği itiraz müesseselerinin tamamı olduğu söylenebilir. Vergi mahkemesinde açılan bir davada verilen karara karşı davacının başvurabileceği olağan kanun yolları bölge idare mahkemesinde istinaf ve Danıştay'da temyizdir. İstinaf ve temyiz incelemesi tamamlanan bir dava hakkında verilen karar kural olarak kesinleşir. Kesinleşen bir… Okumaya devam et Vergi Mahkemesinde Yargılamanın Yenilenmesi

Genel

Vergi Davası Kazanma Stratejileri 3: Güncel İçtihatlar

Vergi mahkemelerinin kararları, ister ilk derece mahkemesince verilsin ister istinaf ya da temyiz dairelerince verilsin başka bir mahkemenin kararının oluşmasında yalnız yardımcı kaynak niteliğinde değerlendirilir. Bunun anlamı, bir mahkeme üst mahkemesi dahi olsa bir başka mahkemenin kararına uymak zorunda olmayıp kendi yaptığı değerlendirme neticesinde ulaştığı sonuca göre karar verebilmesinin mümkün olmasıdır. Tabi bu durumun üç… Okumaya devam et Vergi Davası Kazanma Stratejileri 3: Güncel İçtihatlar

Genel

Vergi Davası Kazanma Stratejileri 2: Mevzuatı Kullanma

Vergi davalarında bazı hallerde gerekli araştırmanın tamamlanamaması, dava açma süresinin son gününe hatta saatine denk gelinmesi, açılacak davanın konusunun tam olarak tespit edilememesi vs. sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu ve benzeri durumlardaki problemleri çözmek mevzuat ve uygulamaları bilmekle ve doğru kullanmakla mümkün hale gelebilir. Örneğin dava açma süresinin son günü olduğunu öğrenen bir mükellef için yapılan işlem… Okumaya devam et Vergi Davası Kazanma Stratejileri 2: Mevzuatı Kullanma