Genel

V.U.K.’taki Mücbir Sebep Halleri Mali Müşavirler Açısından Geçerli Mi?

213 sayılı Kanun'un 13. maddesine göre mücbir sebepler: "1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; 2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler; 3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler; 4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter… Okumaya devam et V.U.K.’taki Mücbir Sebep Halleri Mali Müşavirler Açısından Geçerli Mi?

Genel

CEZA KESMEYE ENGEL MÜCBİR SEBEBİN İSPATI SORUNU VE YANLIŞ UYGULAMA

Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Diğer bir deyişle şekle göre farklı anlamlar yüklenebilecek ya da bilinmeyen olaylarda hakikati ortaya koymak mümkün ise, işlemler sabit bulunan olguya göre tesis edilecektir. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki,… Okumaya devam et CEZA KESMEYE ENGEL MÜCBİR SEBEBİN İSPATI SORUNU VE YANLIŞ UYGULAMA