Genel

Vergi Alacağı, Tarh, Tebliğ, Tahakkuk Ve Tahsilat Üzerine Kısa Değerlendirme

Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Dolayısıyla genel tebliğ ile hatta CB kararı ile vergi konusu belirlenemez. Belirlenen hallerde mevzuda hata olur. Böyle alınan vergi düzeltme istemine konu edilebilir. Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağını miktar itibariyle… Okumaya devam et Vergi Alacağı, Tarh, Tebliğ, Tahakkuk Ve Tahsilat Üzerine Kısa Değerlendirme