Genel

KESİNLEŞMEYEN VERGİ İÇİN ÖDEME EMRİ DÜZENLENİR Mİ?

Vergi matrahının beyan edilmesi üzerine tahakkuk fişinin düzenlenmesiyle, vergi incelemesi veyahut takdir komisyonu kararı sonucu resen salınan vergilere ya da kesilen cezalara ilişkin ise ihbarnamenin tebliğiyle kamu alacaklarının tahakkuk etmesi neticesinde borcun ödenmesi gereken aşamasına geçilmiş olur. Beyan üzere tahakkuk eden vergilerde ödeme süresinin son günü özel kanunlarına göre, resen yapılan tarhiyatlarda ve kesilen cezalarda… Okumaya devam et KESİNLEŞMEYEN VERGİ İÇİN ÖDEME EMRİ DÜZENLENİR Mİ?