Genel

İHTİRAZİ KAYITLI DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİNDEN SONRA AÇILAN DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDEDİLMESİNİN MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ OLDUĞUNA YÖNELİK ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 27.02.2019 tarihli kararı ile, ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannameleri üzerine yapılan vergi tarhiyatlarına ve kesilen cezalara karşı açılan davaların esasının incelenmeden reddedilmeleri nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Bahsedilen karar bireysel başvuru sonucu tesis edilmesi nedeniyle bu davanın taraflarına ait uyuşmazlıklar dışında mahkemeler açısından bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte; bundan sonra vergi… Okumaya devam et İHTİRAZİ KAYITLI DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİNDEN SONRA AÇILAN DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDEDİLMESİNİN MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ OLDUĞUNA YÖNELİK ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Genel

BİLMEDEN SAHTE FATURA KULLANMAK BİR KAT VERGİ ZİYAI CEZASINI GEREKTİRİR Mİ?

Bir kısım mükelleflerin vergi avantajlarından veya indirimlerinden yararlanmak için sahte fatura kullandığı bilinmektedir. Bu eylem genellikle KDV indiriminden yararlanmak, gider ve maliyet artırımı elde etmek, kayıt dışı alışları gizlemek veya sahte fatura düzenleme faaliyetini saklamak maksadıyla yapılmaktadır. Tabi tüm bu durumların vergi incelemesi ile ortaya çıkarılması halinde, ödenmesi gereken vergiler geç veya eksik tahakkuk ettiğinden… Okumaya devam et BİLMEDEN SAHTE FATURA KULLANMAK BİR KAT VERGİ ZİYAI CEZASINI GEREKTİRİR Mİ?

Genel

Sahte Fatura Kullanma İddiasının Bilinen ve Bilinmeyen Riskleri ile Sahte Fatura Haksız İsnatlarına Karşı İtiraz

Bilinenler Riskler1- Kaçakçılık nedeniyle mahkumiyet,2- KDV indirimi Reddi + 3 kat VZC3- Özel usulsüzlük cezası (aslında sahte fatura kullanma 353/1 anlamında ÖUC gerektirmez ama uygulamada belgesiz mal alışı araştırması yapılmadan kesiliyor)4- Özel esaslara alınma,Bilinmeyenler Riskler1- Belgesiz mal alışı varsa alınmayan faturalar nedeniyle 353/1. ÖUC,2- Katlanılan maliyetin gösterilenden az olması nedeniyle gelir veya kurumlar vergisi tarhiyatı… Okumaya devam et Sahte Fatura Kullanma İddiasının Bilinen ve Bilinmeyen Riskleri ile Sahte Fatura Haksız İsnatlarına Karşı İtiraz

Genel

Mükellef Ne Yapsın?

Vergi idaresinden gelen "şüpheli/riskli/yersiz KDV indirimlerinizi çıkarın aksi halde özel esaslara alınacaksınız, hatta hakkınızda inceleme yapılıp sahte fatura kullanmaktan dolayı idari ve adli cezalara maruz kalabilirsiniz" kinayeli yazı ile muhatap olan mükelleflere sıkça rastlanmaya başlanmıştır. Mükellefler ya da mali müşavirleri böyle bir durum karşısında zor duruma düşmekte ve kararsızlık içinde çıkış yolu aramaktadırlar. Kararsız kalma… Okumaya devam et Mükellef Ne Yapsın?

Genel

VERGİ MEVZUATINDAKİ ÇELİŞKİLERE VE HUKUKİ BELİRSİZLİĞE BİR ÖRNEK

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 9 - (2) Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde düzenlenecek "İncelemeye Başlama Tutanağı" ile başlanır. ... (3) İncelemeye başlama tarihi, mükellefin tutanağı imzaladığı tarihtir. VERGİ USUL KANUNU Madde 371 - Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin… Okumaya devam et VERGİ MEVZUATINDAKİ ÇELİŞKİLERE VE HUKUKİ BELİRSİZLİĞE BİR ÖRNEK