sahte fatura kullanma yargıtay kararı

Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Arama Ve El Koyma İşlemi Yapılması Gereken Hallerde, Gecikmesinde Sakınca Bulunmaması Durumunda, Arama Ve El Koymanın VUK Kurallarına Göre Yapılması Gerektiği, Başka Bir Anlatımla Vergi İnceleme Elemanının Sulh Yargıcından Arama Yapılmasını İstemesi Ve Arama Faaliyetinin Savcılık Emrindeki Kolluğun Yalnız Güvenlik Önlemi Alma Hizmeti Katkısıyla Bizzat Müfettişlikçe Yapılması Gerektiği, CMK’nın Genel Hükümleri Dikkate Alınarak Kollukça Yapılan Aramada El Konulan Materyallere İlişkin Delillerin Ceza Yargılamasında Dikkate Alınamayacağı Yönünde Yargıtay 11. Dairesi Kararı.

11. Ceza Dairesi  2016/4565 E. ,  2019/5069 K. … sayılı VUK’nin 359. maddesindeki suçlara ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının dava açması, Kanun gerekçesindeki ifadeyle “vatandaşın mali… Daha fazlasını oku »Kaçakçılık Fiilleri Nedeniyle Arama Ve El Koyma İşlemi Yapılması Gereken Hallerde, Gecikmesinde Sakınca Bulunmaması Durumunda, Arama Ve El Koymanın VUK Kurallarına Göre Yapılması Gerektiği, Başka Bir Anlatımla Vergi İnceleme Elemanının Sulh Yargıcından Arama Yapılmasını İstemesi Ve Arama Faaliyetinin Savcılık Emrindeki Kolluğun Yalnız Güvenlik Önlemi Alma Hizmeti Katkısıyla Bizzat Müfettişlikçe Yapılması Gerektiği, CMK’nın Genel Hükümleri Dikkate Alınarak Kollukça Yapılan Aramada El Konulan Materyallere İlişkin Delillerin Ceza Yargılamasında Dikkate Alınamayacağı Yönünde Yargıtay 11. Dairesi Kararı.