Genel

Anayasa Mahkemesi'ne göre sahte fatura kullanma ceza yargılamasında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmiş olması ile aynı gerekçe ile yapılan cezalı tarhiyatlara karşı vergi mahkemesinde açılan davada ret kararı verilmesi adil yargılanma hakkına halel getirmez. (BN: 2016/5849, KT: 25/9/2019)

Başvuru Numarası : 2016/5849Karar Tarihi : 25/9/2019I. BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru; sahte fatura kullanma fiili sebebiyle yapılan vergi ziyaı cezalı tarhiyatakarşı açılan davada, aynı nedenle açılan kamu davasında verilen beraat hükmünün dikkate alınmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.II. BAŞVURU SÜRECİBaşvuru 18/3/2016 tarihinde yapılmıştır.Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesindensonra Komisyona… Okumaya devam et Anayasa Mahkemesi'ne göre sahte fatura kullanma ceza yargılamasında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmiş olması ile aynı gerekçe ile yapılan cezalı tarhiyatlara karşı vergi mahkemesinde açılan davada ret kararı verilmesi adil yargılanma hakkına halel getirmez. (BN: 2016/5849, KT: 25/9/2019)

Genel

Geçici Verginin Kaçakçılık Fiiliyle De Olsa Ziyaa Uğratılması Halinde Kesilecek Vergi Ziyaı Cezasının Bir Katı Aşamayacağına Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 27.03.2019 gün, Esas No: 2018/1031, Karar No: 2019/264 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVACI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN KONUSU : …Vergi Mahkemesinin, …. tarih ve E:…, K:….sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı adına, gerçek bir emtia teslimine… Okumaya devam et Geçici Verginin Kaçakçılık Fiiliyle De Olsa Ziyaa Uğratılması Halinde Kesilecek Vergi Ziyaı Cezasının Bir Katı Aşamayacağına Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.