Genel

Anayasa Mahkemesi'ne göre sahte fatura kullanma ceza yargılamasında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmiş olması ile aynı gerekçe ile yapılan cezalı tarhiyatlara karşı vergi mahkemesinde açılan davada ret kararı verilmesi adil yargılanma hakkına halel getirmez. (BN: 2016/5849, KT: 25/9/2019)

Başvuru Numarası : 2016/5849Karar Tarihi : 25/9/2019I. BAŞVURUNUN KONUSU Başvuru; sahte fatura kullanma fiili sebebiyle yapılan vergi ziyaı cezalı tarhiyatakarşı açılan davada, aynı nedenle açılan kamu davasında verilen beraat hükmünün dikkate alınmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.II. BAŞVURU SÜRECİBaşvuru 18/3/2016 tarihinde yapılmıştır.Başvuru, başvuru formu ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesindensonra Komisyona… Okumaya devam et Anayasa Mahkemesi'ne göre sahte fatura kullanma ceza yargılamasında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmiş olması ile aynı gerekçe ile yapılan cezalı tarhiyatlara karşı vergi mahkemesinde açılan davada ret kararı verilmesi adil yargılanma hakkına halel getirmez. (BN: 2016/5849, KT: 25/9/2019)

Genel

Sahte Fatura Kullanma Suçlaması İle Açılan Davada İddianamenin Dışına Çıkılarak Sahte Fatura Düzenlemekten Dolayı Ceza Verilemeyeceği Yönünde Güncel Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

11. Ceza Dairesi'nin 30.05.2019 tarih, 2018/5429 E., 2019/5200 K. sayılı kararı. Sanık hakkında “2005 takvim yılına ilişkin sahte fatura kullanma” suçundan hüküm kurulmadığı anlaşıldığından Mahkemesince hüküm kurulması mümkün görülmüştür.1- Sanık hakkında defter ve belge gizleme suçundan verilen beraat hükmü yönünden katılan kurum vekilinin temyiz nedenlerinin incelenmesi:Katılan kurum vekilinin yokluğunda verilip 09.05.2018 tarihinde usulüne uygun tebliğ edilen hükmü, UYAP’tan… Okumaya devam et Sahte Fatura Kullanma Suçlaması İle Açılan Davada İddianamenin Dışına Çıkılarak Sahte Fatura Düzenlemekten Dolayı Ceza Verilemeyeceği Yönünde Güncel Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

Genel

Sahte Fatura Suçlamalarında Rapor Değerlendirme Kurulu Mütalaasının Dava Şartı Olması Nedeniyle Dosyada Yer Almamasının Bozma Sebebi Olduğu Yönünde Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

11. Ceza Dairesi'nin 2016/5278 E.,  2019/5183 K. sayılı kararı. 1- Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 15.11.2011 tarih ve 2011/23516 esas sayılı iddianamesi ile sanık hakkında “sahte fatura düzenleme” suçundan kamu davası açılmış ise de; atılı suça ilişkin olarak ... Denetim Grup Müdürlüğünün 29.09.2011 tarih 8513 sayılı yazısı içeriğinde sanık hakkında Rapor Değerlendirme Komisyonunca düzenlendiği belirtilmiş olan 26.09.2011 tarihli RDK-I/630 sayılı… Okumaya devam et Sahte Fatura Suçlamalarında Rapor Değerlendirme Kurulu Mütalaasının Dava Şartı Olması Nedeniyle Dosyada Yer Almamasının Bozma Sebebi Olduğu Yönünde Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

Genel

Sanığın Faturaları Düzenleyenin Ve Belgelerdeki İmzaların Kendisine Ait Olmadığını Söylemesi Halinde, Şahsına Ait Yazı Ve İmza Örneklerinin Temin Edilmesi ve Bilirkişiye Mukayese Ettirilmesi, İmzaların Sanığa Ait Olmadığının Anlaşılması Halinde, Faturaları Kullananların Tanık Olarak Dinlenmesi, Sanığı Tanıyıp Tanımadıklarının, Faturaları Kimden Aldıklarının Ve Sanığın Fatura Alınmasına Katkısının Sorulması, Yine Şirket Muhasebecisinin Tanık Olarak Dinlenerek Sanığı Tanıyıp Tanımadığı ve Şirket Yetkililerinin Kimler Olduğunun Sorulması Gerektiği Yönünde Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

11. Ceza Dairesi'nin 2016/3393 E.,  2019/5184 K. sayılı kararı.Katılan kurum vekilinin 04.07.2013 havale tarihli dilekçesi ile sanıklar hakkında verilen hükümlere yönelik temyiz talebinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık ... hakkında 2009,2010 ve 2011 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerine yönelik Cumhuriyet savcısının temyiz istemi yönünden yapılan incelemede;1- Sanığın, suç konusu faturaları düzenlemediğini, açık adresini ve kimliğini bilmediği ... isimli… Okumaya devam et Sanığın Faturaları Düzenleyenin Ve Belgelerdeki İmzaların Kendisine Ait Olmadığını Söylemesi Halinde, Şahsına Ait Yazı Ve İmza Örneklerinin Temin Edilmesi ve Bilirkişiye Mukayese Ettirilmesi, İmzaların Sanığa Ait Olmadığının Anlaşılması Halinde, Faturaları Kullananların Tanık Olarak Dinlenmesi, Sanığı Tanıyıp Tanımadıklarının, Faturaları Kimden Aldıklarının Ve Sanığın Fatura Alınmasına Katkısının Sorulması, Yine Şirket Muhasebecisinin Tanık Olarak Dinlenerek Sanığı Tanıyıp Tanımadığı ve Şirket Yetkililerinin Kimler Olduğunun Sorulması Gerektiği Yönünde Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

Genel

Sahte Fatura Kullanma İddiasının Bilinen ve Bilinmeyen Riskleri İle Sahte Fatura Haksız İsnatlarına Karşı Uygun İtirazlar

Bilinenler Riskler 1- Kaçakçılık nedeniyle mahkumiyet, 2- KDV indirimi Reddi + 3 kat VZC 3- Özel usulsüzlük cezası (aslında sahte fatura kullanma 353/1 anlamında ÖUC gerektirmez ama uygulamada belgesiz mal alışı araştırması yapılmadan kesiliyor) 4- Özel esaslara alınma, Bilinmeyenler Riskler 1- Belgesiz mal alışı varsa alınmayan faturalar nedeniyle 353/1. ÖUC, 2- Katlanılan maliyetin gösterilenden az… Okumaya devam et Sahte Fatura Kullanma İddiasının Bilinen ve Bilinmeyen Riskleri İle Sahte Fatura Haksız İsnatlarına Karşı Uygun İtirazlar

Genel

Sahte Fatura Ceza Davalarında Nasıl Savunma Yapılır?

Sahte fatura yargılaması sırasında ceza mahkemesine sanık aleyhinde suç raporunu doğrular nitelikte beyanlar içeren bir bilirkişi rapor sunulması durumunda, ceza hakimi Yargıtay kararları ile yol gösterilen ödeme ve sevk belgeleri gibi birkaç argüman hariç vergi işlemleri ve mahiyeti konusunda değerlendirme yapamayacağı için mahkumiyetin kesinleşmesi ancak üç sebeple engellenebilir. 1- Herhangi bir ceza muhakemesi veya ceza… Okumaya devam et Sahte Fatura Ceza Davalarında Nasıl Savunma Yapılır?