Genel

BELGESİZ AKARYAKIT BULUNDURMA DURUMUNDA ÖTV TARHİYATI – (I) SAYILI LİSTE İHTİLAFI ÇEŞİDİ

Vergi incelemesi sırasında fiili veya kaydi envanter işlemi sonucu belgesiz akaryakıt bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz akaryakıt bulunduran mükellefe bulguya konu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca envanter yapılmaması halinde ya da harici tespitlere dayanarak bu şekilde işlem yapılaması olanaklı değildir. Çünkü envanter bir… Okumaya devam et BELGESİZ AKARYAKIT BULUNDURMA DURUMUNDA ÖTV TARHİYATI – (I) SAYILI LİSTE İHTİLAFI ÇEŞİDİ