Genel

Uyuşmazlık Türüne Göre Vergi Hakimi İncelemeyi Nasıl Yapar

Vergi mahkemesinde açılan davaların konusu çeşitli idari işlemlerden kaynaklanır. Bunun yanında vergi idaresinin işlem ve eylemlerden doğan iade ve tazminat davaları da vergi mahkemesinin görevine girmektedir. Bu muhtelif dava türlerinin incelemeleri de dava konusuna göre değişebilmektedir. Bu yazıda başlıca vergi yargısı ihtilafları ve hakimin olayı çözerken yaklaşımını ele alacağım. Hakimin çözüm yaklaşımını başta hukukun genel… Okumaya devam et Uyuşmazlık Türüne Göre Vergi Hakimi İncelemeyi Nasıl Yapar

Genel

Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması

Yürütme idari bir işlemin zorunlu icrası, etkisi veya müdahalesi olarak tanımlanabilir. Bazı durumlarda bu işlemlerin yerine getirilmesi, o kararların hukuka uygunluk denetimi sağlanana kadar zarar verici olabilmektedir. Bu zararlı etkileri ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için kullanılan yargılama enstrümanına da yürütmenin durdurulması denmektedir. Mahkemelerce ya da yasa gereği yürütmesi duran bir idari işlemin… Okumaya devam et Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması