Genel

Ceza Kesmeye Engel Mücbir Sebebin İspatı Sorunu ve Yanlış Uygulama

Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Diğer bir deyişle şekle göre farklı anlamlar yüklenebilecek ya da bilinmeyen olaylarda hakikati ortaya koymak mümkün ise, işlemler sabit bulunan olguya göre tesis edilecektir. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki,… Okumaya devam et Ceza Kesmeye Engel Mücbir Sebebin İspatı Sorunu ve Yanlış Uygulama