Genel

Mali Müşavirlere, Mükellefin Sahte Fatura Düzenleme Eylemine İştirak Ettiği İddiasıyla Bir Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesildiğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Dava Dilekçesi Örneği

Vergi yargısına intikal eden uyuşmazlıkların başında sahte fatura düzenleme ya da kullanma eylemleri uyarınca salınan cezalı vergiler gelmektedir. Bunun yanında bu fiillere iştirak ettiğinden bahisle mali müşavirlere de bir kat vergi ziyaı cezaları kesilmekte ve vergi mahkemesinde dava konusu edildiği görülmektedir. Kesilen bir kat vergi ziyaı cezaları müteselsil sorumluluk uyarınca salınan cezalı vergilerle karıştırılmamalıdır. Çünkü… Okumaya devam et Mali Müşavirlere, Mükellefin Sahte Fatura Düzenleme Eylemine İştirak Ettiği İddiasıyla Bir Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesildiğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Dava Dilekçesi Örneği