Genel

SMMM Olan Davacı Adına Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin, Davacı SMMM’nin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü Tarafından Düzenlenmesi Gerektiği, Bu Konuda Yetkili Olmayan Vergi Dairesince Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığına Yönelik Güncel Danıştay VDDK Kararı.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 03.07.3019 Gün, Esas No: 2018/1235, Karar No: 2019/472 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVACI) : İSTEMİN KONUSU : …. Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Serbest muhasebeci ve mali müşavir olan davacı adına,… Okumaya devam et SMMM Olan Davacı Adına Müteselsil Sorumlu Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emrinin, Davacı SMMM’nin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü Tarafından Düzenlenmesi Gerektiği, Bu Konuda Yetkili Olmayan Vergi Dairesince Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığına Yönelik Güncel Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Mali Müşavirlere, Mükellefin Sahte Fatura Düzenleme Eylemine İştirak Ettiği İddiasıyla Bir Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesildiğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Dava Dilekçesi Örneği

Vergi yargısına intikal eden uyuşmazlıkların başında sahte fatura düzenleme ya da kullanma eylemleri uyarınca salınan cezalı vergiler gelmektedir. Bunun yanında bu fiillere iştirak ettiğinden bahisle mali müşavirlere de bir kat vergi ziyaı cezaları kesilmekte ve vergi mahkemesinde dava konusu edildiği görülmektedir. Kesilen bir kat vergi ziyaı cezaları müteselsil sorumluluk uyarınca salınan cezalı vergilerle karıştırılmamalıdır. Çünkü… Okumaya devam et Mali Müşavirlere, Mükellefin Sahte Fatura Düzenleme Eylemine İştirak Ettiği İddiasıyla Bir Kat Vergi Ziyaı Cezası Kesildiğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Dava Dilekçesi Örneği