Genel

Tasfiye İle Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketler Adına İhbarname ya da Ödeme Emri Düzenlenemeyeceğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 27.03.2019 tarih ve Esas No: 2019/320, Karar No : 2019/270 sayılı kararı. TEMYİZ EDEN (DAVALI) : VEKİLİ : KARŞI TARAF (DAVACI) : İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ :… Okumaya devam et Tasfiye İle Tüzel Kişiliği Sona Eren Şirketler Adına İhbarname ya da Ödeme Emri Düzenlenemeyeceğine Dair Güncel Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Ortaktan Tahsil Edilebilmesi İçin Öncelikle Kanuni Temsilcinin Takibinin Gerekmeyeceğine Yönelik İBK

Genel

Limited ve Anonim Şirketlerde Yönetici ve Ortakların Vergi Sorumluluğu

Günümüzde en çok rastlanan ticaret şirketleri limited ve anonim şirketlerdir. Bu şirketlerin kuruluşuna, mahiyetine, işleyişine, idaresine, çalışma esasına, özel hukuk sorumluluklarına ve sona ermesine dair tüm konular Türk Ticaret Kanunu'nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ben bu makalede bu konuları bir kenara bırakarak bu şirketin kanuni temsilcisi ve ortağı olan kişilerin vergi kanunlarına ve vergi mahkemesi içtihatları… Okumaya devam et Limited ve Anonim Şirketlerde Yönetici ve Ortakların Vergi Sorumluluğu