Genel

KDV Uygulama Genel Tebliği’ndeki Hatalar: (1) İnşaat Karşılığı Arsa Örneği

 Bir arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa payı teslimi KDV’ye tabi olacaktır. Çünkü, Katma değer Vergisi Kanunu'nun 2/5. fıkrasına göre, kanunun uygulanmasında arsa karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık… Okumaya devam et KDV Uygulama Genel Tebliği’ndeki Hatalar: (1) İnşaat Karşılığı Arsa Örneği