Genel

Ceza Mahkemesinde Başvurulan Bilirkişi Delili Vergi Mahkemesi Kararından Öncelikli Mi?

Bilindiği üzere vergi hukukunda yer alan mali cezalar, idari yaptırımı gerektiren kabahatlerin ve adli yaptırımı gerektiren suçların müeyyidesi olarak teşekkül etmektedir. Kabahatlere örnek olarak usulsüzlük fiilleri ile vergi ziyaı doğuran eylemler örnek gösterilebilirken, suçlara ise, kaçakçılık suçları ile vergi mahremiyetini ihlal fiilleri örnek gösterilebilir. İstisnalar hariç kabahatlere yönelik yaptırımlar idari para cezalarından, suçlara yönelik yaptırımlar… Okumaya devam et Ceza Mahkemesinde Başvurulan Bilirkişi Delili Vergi Mahkemesi Kararından Öncelikli Mi?

Genel

Vergi Adli ve İdari Cezaları İçin Geçerli Olan İlkeler Ve Örnekler

"Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez." Örneğin belgesiz alış tespiti yoksa sahte fatura kullanıldığı gerekçesiyle özel usulsüzlük cezası kesilemez. "Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz." Örneğin hakkında mahkeme kararı olmadan mükellef… Okumaya devam et Vergi Adli ve İdari Cezaları İçin Geçerli Olan İlkeler Ve Örnekler