Genel

İHTİRAZİ KAYITLI DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİNDEN SONRA AÇILAN DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDEDİLMESİNİN MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ OLDUĞUNA YÖNELİK ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 27.02.2019 tarihli kararı ile, ihtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannameleri üzerine yapılan vergi tarhiyatlarına ve kesilen cezalara karşı açılan davaların esasının incelenmeden reddedilmeleri nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Bahsedilen karar bireysel başvuru sonucu tesis edilmesi nedeniyle bu davanın taraflarına ait uyuşmazlıklar dışında mahkemeler açısından bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte; bundan sonra vergi… Okumaya devam et İHTİRAZİ KAYITLI DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİNDEN SONRA AÇILAN DAVANIN İNCELENMEKSİZİN REDDEDİLMESİNİN MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ OLDUĞUNA YÖNELİK ANAYASA MAHKEMESİ KARARI