Genel

İhraç Nedeniyle İadesi Gereken Katma Değer Vergisinin Teminata Bağlanması Hukuka Uygun Mudur?

Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği'nde alış yapılan mükellefler hakkında bir kısım olumsuz tespitlerin bulunduğundan bahisle bu alışlar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV iadelerinin yerine getirilmesinin teminata bağlamasına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler nedeniyle bir kısım iadeler hukuk güvenliğine aykırı olarak birkaç kat teminat verilmeden yerine getirilmemektedir. Bu uygulamanın yasal dayanağı olup olmadığını… Okumaya devam et İhraç Nedeniyle İadesi Gereken Katma Değer Vergisinin Teminata Bağlanması Hukuka Uygun Mudur?