Genel

Tahakkuk ve Tahsil Zaman Aşımları

Vergi alacağını ortadan kaldıran zaman aşımı kavramı belli bir sürenin geçmesiyle vergi alacağının ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Hukuk tekniği bakımından ise defi değil bir itiraz türüdür. Dolayısıyla vergi mahkemesince kendiliğinden nazara alınır. Aslında bu durum idari yargı hukukunda geçerli olan resen araştırma ilkesinin bir sonucudur. Vergi hukukunda iki tip zaman aşımına yer verilmiştir. Bunlardan ilki… Okumaya devam et Tahakkuk ve Tahsil Zaman Aşımları