Genel

Site Yönetiminin Stopaj Yapma Sorumluluğu Bulunmadığından Site İçin Çalışan Hizmet Erbabına Yapılan Ödemeler Nedeniyle Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılması Gerekmediği, Yine, Bu Şekilde Çalışan Kapıcı, Bahçıvan, Temizlik Görevlisi Gibi Kişilerin Elde Ettiği Gelirin Vergiden İstisna Olduğu Yönünde Danıştay 9. Dairesi Kararı.

Genel

Resen Takdir Nedeninin Hukuka Uygunluğunun, Resen Tarha Konu Matrahın Tespitindeki Hukuka Uygunluktan Daha Öncelikli İncelenmesi Gerektiği Yönünde Danıştay Üçüncü Daire Kararı.

Genel

Finansal Kiralama Sözleşmesi Kapsamında Kiralanan Araca, Kira Süreci Devam Ederken, (Hali Hazırda Malik Kiralayan İken) Kiracının Vergi Borcu Nedeniyle Haciz Konulamayacağı (Ancak Kiralayanın Borcu İçin Konulabileceği) Yönünde Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Kayıt Dışı Hasılatın Söz Konusu Olduğu Zamanlarda İnceleme Elemanınca Sektördeki Karlılık Ve Fire Oranı Araştırılmak Suretiyle Değerlendirme Yapılması, Bu Araştırma Yapılmadan Salınan Cezalı Vergilere Karşı Açılan Davada İnceleme Doğrudan Mahkemece Ya Da Bilirkişi Eliyle Yapılamayacağından Eksik İnceleme Gerekçesiyle “Dava Kabul” Yönünde Sonuca Varılması Gerektiği Yolunda Danıştay Dokuzuncu Dairesi Kararı.

Genel

Ödeme Emrine Karşı Açılan Davada Kamu Alacağının Doğumuna Dair Maddi Vakıanın Hatalı Değerlendirilmesinin Borcun Bulunmadığı İtirazı Kapsamında İleri Sürülebileceği Yönünde Danıştay 9. Dairesi Kararı.

Genel

Defter ve Belge İbraz Etme Süresi Dolmadan Vergi İncelemesine Başlanmasının, İncelemenin Erken Başlatılmasının Sonuca Etkisi Olmaması Halinde, Salınan Vergi ve Cezaları Kusurlandırmayacağı Yönünde Danıştay 3. Daire Kararı.

Genel

Zaman Aşımını Durdurmak Bakımından Takdir Komisyonuna Sevk Konusunda Danıştay’ın Güncel Görüşü Nedir?

Türkiye'de her vergi mükellefi sırası ile incelense, bir mükellef için 50 yılda bir ancak inceleme sırası gelir. Başka açıdan mükellef ve müfettiş sayısına nazaran inceleme oranı yıllık yaklaşık % 2,5'tir. Hal böyle olunca vergi incelemelerinin 5 yıllık tarh zaman aşımının son aylarına denk gelmesine sık rastlanmaktadır. İncelemesi tamamlanan bir mükellef hakkında incelenen vergilendirme dönemine ait… Okumaya devam et Zaman Aşımını Durdurmak Bakımından Takdir Komisyonuna Sevk Konusunda Danıştay’ın Güncel Görüşü Nedir?