Genel

Gümrük Vergisi Beyannamelerindeki İhtirazi Kaydın Etkisi

Günümüzde vergiler kural olarak mükellefin kendi hesaplamasına dayanan beyanı üzerine tahakkuk eder. Bu şekilde tahakkuk eden vergilere karşı ise itiraz da bulunulamaz ve dava açılamaz. Bu kuralın istisnaları ise vergilemede hata bulunması hali ile beyanname üzerine ihtirazi kayıt konulmasıdır. Hatalar vergi usul mevzuatına göre düzeltme-şikayet, gümrük mevzuatına göre ise kaldırma/geri alma-itiraz başvuruları tamamlanarak dava konusu,… Okumaya devam et Gümrük Vergisi Beyannamelerindeki İhtirazi Kaydın Etkisi

Genel

Gümrükteki İki Farklı Vergi Uygulaması İhtilafı

1- Özel tüketim vergisi konusu (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları tarafından teslimi vergiyi doğuran olay olup, (Cumhurbaşkanı vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırma yetkisini kullanmadığı sürece) giriş gümrük idaresi yalnız verginin teminata bağlanması noktasında görevli ve yetkilidir. Bu nedenle bu tür teslimlerde doğan verginin tarhında mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi görevli… Okumaya devam et Gümrükteki İki Farklı Vergi Uygulaması İhtilafı