Genel

Vergi Davası Türleri Nelerdir?

Madde 2- 1. İdari dava türleri şunlardır: a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları, b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları, c) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve… Okumaya devam et Vergi Davası Türleri Nelerdir?

Genel

Gümrük Vergisi Beyannamelerindeki İhtirazi Kaydın Etkisi

Günümüzde vergiler kural olarak mükellefin kendi hesaplamasına dayanan beyanı üzerine tahakkuk eder. Bu şekilde tahakkuk eden vergilere karşı ise itiraz da bulunulamaz ve dava açılamaz. Bu kuralın istisnaları ise vergilemede hata bulunması hali ile beyanname üzerine ihtirazi kayıt konulmasıdır. Hatalar vergi usul mevzuatına göre düzeltme-şikayet, gümrük mevzuatına göre ise kaldırma/geri alma-itiraz başvuruları tamamlanarak dava konusu,… Okumaya devam et Gümrük Vergisi Beyannamelerindeki İhtirazi Kaydın Etkisi

Genel

Gümrük Kıymetindeki Royalti/Lisans İhtilafları

İthal eşyasının gümrük kıymeti eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta bir kısım ilavelerin veya düzeltmelerin de yapıldığı fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır.  İthalat vergilerinin matrahına dahil olan gümrük kıymeti, esasen CIF diye adlandırılan ve ithalat işlemine ait bir kısım ödeme bileşenlerinden oluşan maliyet ve giderler toplamıdır. Bu bileşenler satış, sigorta ve… Okumaya devam et Gümrük Kıymetindeki Royalti/Lisans İhtilafları

Genel

Bilinmeyen Gümrük Kıymeti ve Hatalı Matrah Tespiti

Gümrük vergisi matrahına esas alınan eşyanın satış bedelinin bilinemediği durumlarda, kıymet tespit yöntemleri gümrük mevzuatı uyarınca belirlenen sıraya göre yapılır. Bir önceki sıraya göre kıymetin neden belirlenemediği gerekçelendirilmeden ise bir sonraki tespit yöntemine geçilemez. Gümrük mevzuatına yabancı tespit yöntemlerinin tercih edilerek bulunan matrah farkı üzerinden yapılan ek tahakkuklar hukuka aykırıdır. Örneğin gözetim belgesi ya da… Okumaya devam et Bilinmeyen Gümrük Kıymeti ve Hatalı Matrah Tespiti

Genel

Gümrükteki İki Farklı Vergi Uygulaması İhtilafı

1- Özel tüketim vergisi konusu (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları tarafından teslimi vergiyi doğuran olay olup, (Cumhurbaşkanı vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırma yetkisini kullanmadığı sürece) giriş gümrük idaresi yalnız verginin teminata bağlanması noktasında görevli ve yetkilidir. Bu nedenle bu tür teslimlerde doğan verginin tarhında mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi görevli… Okumaya devam et Gümrükteki İki Farklı Vergi Uygulaması İhtilafı

Genel

Posta/hızlı Kargo Eşyası İçin Gümrük Vergileri İstisnası Kapsamının Hukukiliği

İNTERNET ARACILIĞIYLA YURT DIŞINDAN SATIN ALINAN MALLARA AİT GÜMRÜK VERGİLERİ İSTİSNASI NE OLMALIDIR? Eskiden Bakanlar Kurulu'nca vergi oranlarında değişiklik yapılabiliyordu. Yeni sistemde ise Cumhurbaşkanı Kararı ile bu konuda değişiklik yapılabilir. Ancak bu değişiklik yetkisi verginin kanuniliği ilkesi ile doğrudan bağlantılı olan istisna ve muafiyet konularında daraltma ya da genişletme veyahut ekleme ya da çıkarma yapmayı… Okumaya devam et Posta/hızlı Kargo Eşyası İçin Gümrük Vergileri İstisnası Kapsamının Hukukiliği

Genel

Gümrük Vergileri ve Diğer İthalat Sorunları Hakkında

Kamu gelirleri açısından mali literatürde Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen vergiler üzerine yoğunlaşıldığı ve dış ticaretten alınan mali yükümlülükler üzerinde fazla durulmadığı gözlenmektedir. (Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi, 9. Baskı) Bunun bir sonucu olarak da gümrük vergileri konusunda ülkemizde uzman bulmak samanlıkta iğne aramak gibidir. Bu ihtiyaç, 1980 yılında hayata geçen ekonomik istikrar programıyla başlamış, 1994… Okumaya devam et Gümrük Vergileri ve Diğer İthalat Sorunları Hakkında