düzeltme şikayet danıştay

Dava açma süresi kaçırılan her vergi hatası için düzeltme-şikayet-dava yolu açık mıdır?

İdareden Düzeltilmesi Talep Edilebilecek Vergi Hatalarının, Kendisinden Düzeltme İsteminde Bulunulan İdari Makamın Veya Uyuşmazlık Halinde Yargı Yerinin, 213 Sayılı Kanunun 3’üncü Maddesinde Öngörülen Yorum Tekniklerine… Daha fazlasını oku »Dava açma süresi kaçırılan her vergi hatası için düzeltme-şikayet-dava yolu açık mıdır?