Genel

Defter Ve Belgelerin Vergi Mahkemesi’ne İbrazı Gizleme Suçunu Ortadan Kaldırır Mı?

Defter ve belgelerin çeşitli sebeplerle ibraz edilmemesinin sonuçları hakkında uzun süredir Danıştay daireleri arasında görüş birliği bulunmamaktaydı. Hukuki güvenlik ilkesi ile açıklanamayacak bu belirsizlik, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 2013/3, 2019/1 sayılı içtihadı ile giderilmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere Danıştay Kanunu’na göre, devam eden ve bundan sonraki yargılamalarda vergi mahkemeleri ile Danıştay daireleri aşağıdaki kararda belirtildiği şekilde… Okumaya devam et Defter Ve Belgelerin Vergi Mahkemesi’ne İbrazı Gizleme Suçunu Ortadan Kaldırır Mı?

Genel

Güncel Bir Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa, İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Kısa bir bilgilendirme yaparak anlatmaya ve nakletmeye başlayayım. Vergi Usul Kanunu'nun, 253. maddesinde defter tutmak mecburiyetinde olanların tuttukları defterlerle yasal vesikalarını, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecbur oldukları; 256. maddesinde vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter ve belgeleri yetkili… Okumaya devam et Güncel Bir Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa, İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Genel

Defter ve belgelerin varlığını gösteren noter tasdik kayıtları ile matbaa basım bilgi formlarının dava dosyasında bulunmaması durumunda gizleme eyleminden dolayı mahkumiyet kararı verilemeyeceğine dair Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

11. Ceza Dairesi 2016/12782 E.,  2019/6954 K. 1- Sanık hakkında 2010 ve 2011 takvim yıllarında sahte fatura düzenlediği ve kullandığı iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın suçlamaları kabul etmeyerek suça konu şirket ile ilgisinin olmadığını, şirketi kendisinin kurmadığını, şirket kuracak birikimi ve gücünün olmadığını, hurdacılık yaptığını beyan etmesi karşısında; maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi bakımından; sanık adına… Okumaya devam et Defter ve belgelerin varlığını gösteren noter tasdik kayıtları ile matbaa basım bilgi formlarının dava dosyasında bulunmaması durumunda gizleme eyleminden dolayı mahkumiyet kararı verilemeyeceğine dair Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

Genel

Defter ve Belge İbraz Etme Süresi Dolmadan Vergi İncelemesine Başlanmasının, İncelemenin Erken Başlatılmasının Sonuca Etkisi Olmaması Halinde, Salınan Vergi ve Cezaları Kusurlandırmayacağı Yönünde Danıştay 3. Daire Kararı.

Genel

Defter ve Belgelerin Mücbir Sebep Bulunması ve Bulunmaması Durumunda İbraz Edilmemesinin Sonuçlarına Dair Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı

Defter ve belgelerin çeşitli sebeplerle ibraz edilmemesinin sonuçları hakkında uzun süredir Danıştay daireleri arasında görüş birliği bulunmamaktaydı. Hukuki güvenlik ilkesi ile açıklanamayacak bu belirsizlik, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun aşağıdaki içtihadı ile giderilmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere Danıştay Kanunu'na göre, devam eden ve bundan sonraki yargılamalarda vergi mahkemeleri ile Danıştay daireleri aşağıdaki kararda belirtildiği şekilde karar vermek… Okumaya devam et Defter ve Belgelerin Mücbir Sebep Bulunması ve Bulunmaması Durumunda İbraz Edilmemesinin Sonuçlarına Dair Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı

Genel

Vergi İncelemesine İbraz Edilmeyen Defter ve Belgeler Vergi Muhakemesinde İncelenir Mi?

( Aşağıdaki yazının kaleme alınmasından sonra içtihat değişikliği olduğundan, bu linkteki yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum: https://vergiyargilamahukuku.com/2019/07/25/defter-ve-belgelerin-mucbir-sebep-bulunmasi-ve-bulunmamasi-durumunda-ibraz-edilmemesinin-sonuclarina-dair-danistay-ictihadi-birlestirme-karari/ ) Vergi yükümlüsünün veya yerine göre sorumlusunun vergisel işlemler ile ilgili olan tüm belgeleri ve kanuni defterlerini vergi işlemleri açısından 5 yıl saklama zorunluluğu vardır. Bu belgelerin ne olduğuna, defterin türüne ve saklama mecburiyetine dair açıklama Vergi Usul Kanunu'nda… Okumaya devam et Vergi İncelemesine İbraz Edilmeyen Defter ve Belgeler Vergi Muhakemesinde İncelenir Mi?