defter ve belge ibraz etmeme

Defter Ve Belgelerin Vergi Mahkemesi’ne İbrazı Gizleme Suçunu Ortadan Kaldırır Mı?

Defter ve belgelerin çeşitli sebeplerle ibraz edilmemesinin sonuçları hakkında uzun süredir Danıştay daireleri arasında görüş birliği bulunmamaktaydı. Hukuki güvenlik ilkesi ile açıklanamayacak bu belirsizlik, Danıştay… Daha fazlasını oku »Defter Ve Belgelerin Vergi Mahkemesi’ne İbrazı Gizleme Suçunu Ortadan Kaldırır Mı?

Güncel Bir Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa, İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Kısa bir bilgilendirme yaparak anlatmaya ve nakletmeye başlayayım. Vergi Usul Kanunu’nun, 253. maddesinde defter tutmak mecburiyetinde olanların tuttukları defterlerle yasal vesikalarını, ilgili bulundukları yılı takip… Daha fazlasını oku »Güncel Bir Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa, İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Defter ve Belgelerin Mücbir Sebep Bulunması ve Bulunmaması Durumunda İbraz Edilmemesinin Sonuçlarına Dair Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı

Defter ve belgelerin çeşitli sebeplerle ibraz edilmemesinin sonuçları hakkında uzun süredir Danıştay daireleri arasında görüş birliği bulunmamaktaydı. Hukuki güvenlik ilkesi ile açıklanamayacak bu belirsizlik, Danıştay… Daha fazlasını oku »Defter ve Belgelerin Mücbir Sebep Bulunması ve Bulunmaması Durumunda İbraz Edilmemesinin Sonuçlarına Dair Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı

Vergi İncelemesine İbraz Edilmeyen Defter ve Belgeler Vergi Muhakemesinde İncelenir Mi?

( Aşağıdaki yazının kaleme alınmasından sonra içtihat değişikliği olduğundan, bu linkteki yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum: https://vergiyargilamahukuku.com/2019/07/25/defter-ve-belgelerin-mucbir-sebep-bulunmasi-ve-bulunmamasi-durumunda-ibraz-edilmemesinin-sonuclarina-dair-danistay-ictihadi-birlestirme-karari/ ) Vergi yükümlüsünün veya yerine göre sorumlusunun vergisel işlemler… Daha fazlasını oku »Vergi İncelemesine İbraz Edilmeyen Defter ve Belgeler Vergi Muhakemesinde İncelenir Mi?