Genel

Güncel Bir Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa, İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Kısa bir bilgilendirme yaparak anlatmaya ve nakletmeye başlayayım. Vergi Usul Kanunu'nun, 253. maddesinde defter tutmak mecburiyetinde olanların tuttukları defterlerle yasal vesikalarını, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecbur oldukları; 256. maddesinde vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter ve belgeleri yetkili… Okumaya devam et Güncel Bir Yargıtay Kararı: Dairede İnceleme Koşulları Yoksa, İbraz Etmeme Nedeniyle Defter Ve Belge Gizleme Suçu Oluşmaz

Genel

Defter ve belgelerin varlığını gösteren noter tasdik kayıtları ile matbaa basım bilgi formlarının dava dosyasında bulunmaması durumunda gizleme eyleminden dolayı mahkumiyet kararı verilemeyeceğine dair Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.

11. Ceza Dairesi 2016/12782 E.,  2019/6954 K. 1- Sanık hakkında 2010 ve 2011 takvim yıllarında sahte fatura düzenlediği ve kullandığı iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın suçlamaları kabul etmeyerek suça konu şirket ile ilgisinin olmadığını, şirketi kendisinin kurmadığını, şirket kuracak birikimi ve gücünün olmadığını, hurdacılık yaptığını beyan etmesi karşısında; maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi bakımından; sanık adına… Okumaya devam et Defter ve belgelerin varlığını gösteren noter tasdik kayıtları ile matbaa basım bilgi formlarının dava dosyasında bulunmaması durumunda gizleme eyleminden dolayı mahkumiyet kararı verilemeyeceğine dair Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı.