İhraç Nedeniyle İadesi Gereken Katma Değer Vergisinin Teminata Bağlanması Hukuka Uygun Mudur?

Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde alış yapılan mükellefler hakkında bir kısım olumsuz tespitlerin bulunduğundan bahisle bu alışlar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV… Daha fazlasını oku »İhraç Nedeniyle İadesi Gereken Katma Değer Vergisinin Teminata Bağlanması Hukuka Uygun Mudur?