Genel

Mali Müşavirin Müteselsil Sorumluluğunda İşlem Tesis Etmeye Yetkili Vergi Dairesi

Danıştay 3. Daire E: 2016/14944 K: 2019/6160 TEMYİZEDENLER : 1-(DAVACI)  2-(DAVALI) Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ VEKİLİ: Av. İSTEMİN KONUSU : Kahramanmaraş Vergi Mahkemesinin 07/04/2016 tarih ve E:2015/412, K:2016/143 sayılı… Daha fazlasını oku »Mali Müşavirin Müteselsil Sorumluluğunda İşlem Tesis Etmeye Yetkili Vergi Dairesi