Genel

Resen Tarh Nedeni Denetime İmkan Verecek Şekilde Ortaya Konulmadan Takdir Komisyonunca Tespit Edilen Matrah Üzerinden Vergi Salınamayacağı Yönünde Danıştay 3. Dairesi Kararı.

Genel

Hukuki Yorum Gerektiren Vergi Hataları İle Hukuki Uyuzmazlıklar Hariç, Vergi Hatası Bulunması Halinde Uzlaşmadan Sonra Düzeltme-Şikayet-Dava Yolunun İşletilebileceği Yönünde Danıştay 4. Dairesi Kararı.

Genel

Özel Esaslara Alma İşlemininin İptali İstemiyle Açılan Davanın İstinaf İncelemesinde Verilen Karar İçin Temyiz Yolu Kapalı Olduğuna Dair Danıştay 3. Dairesi Kararı.

Genel

Dava açma süresi kaçırılan her vergi hatası için düzeltme-şikayet-dava yolu açık mıdır?

İdareden Düzeltilmesi Talep Edilebilecek Vergi Hatalarının, Kendisinden Düzeltme İsteminde Bulunulan İdari Makamın Veya Uyuşmazlık Halinde Yargı Yerinin, 213 Sayılı Kanunun 3'üncü Maddesinde Öngörülen Yorum Tekniklerine Başvurmadan, İlk Bakışta Anlayabileceği Açıklıktaki Vergilendirme Yanlışlıkları Olduğu Yönünde Danıştay VDDK Kararı.

Genel

Kesilmiş, ancak sorumlu tarafından muhtasar beyanname ile henüz beyan edilmemiş bir verginin iadesi istemiyle açılacak davada püf noktalar nelerdir?

1-Tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması yeterli olduğundan, dava açmak için verginin ödenmiş veya tahsil edilmiş olması gerekmez. 2-Davada hasım mükellefin bağlı olduğu değil, vergiyi tarh etmekle görevli vergi dairesidir. Yetkili vergi mahkemesi dairenin taraf olduğu ihtilaflı işlere bakan vergi mahkemesidir. 3-Dava iptal davası çeşidi olmadığından,… Okumaya devam et Kesilmiş, ancak sorumlu tarafından muhtasar beyanname ile henüz beyan edilmemiş bir verginin iadesi istemiyle açılacak davada püf noktalar nelerdir?

Genel

Site Yönetiminin Stopaj Yapma Sorumluluğu Bulunmadığından Site İçin Çalışan Hizmet Erbabına Yapılan Ödemeler Nedeniyle Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılması Gerekmediği, Yine, Bu Şekilde Çalışan Kapıcı, Bahçıvan, Temizlik Görevlisi Gibi Kişilerin Elde Ettiği Gelirin Vergiden İstisna Olduğu Yönünde Danıştay 9. Dairesi Kararı.

Genel

Emlak Vergisi Bildirimleri Üzere Tahakkuk Eden Vergilere Karşı İhtirazi Kayıt Konulmaksızın Dava Açılabilir Mi?

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunun 33. maddesinde vergi değerini tadil eden sebepler sayılmış olup, maddenin 6 numaralı fıkrasında; bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi hali de vergi değerini tadil eden sebepler arasında sayılmıştır. Aynı Kanunun 23. maddesinde ise; bu Kanunun 33’üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil… Okumaya devam et Emlak Vergisi Bildirimleri Üzere Tahakkuk Eden Vergilere Karşı İhtirazi Kayıt Konulmaksızın Dava Açılabilir Mi?