Youtube Vergisi: Röportaj

Youtuber’ların vergilendirilmesi konusunu @vergiyargilama hesabıyla Twitter’da güncel vergi hukuku paylaşımlarında bulunan Vergi & Hukuk Uzmanı Mehmet Alçay’a sorduk. (Röportaj)

 

Youtube vergisi nedir?

Aslında Youtube vergisi ya da AdSense reklam geliri vergisi diye adlandırabileceğimiz özgün bir vergi türü bulunmamaktadır. Youtuber’lar hakkında yapılan vergilendirme, mevcut gelir vergisi ve katma değer vergisi mevzuatı dikkate alınarak yapılmaktadır. Diğer bir deyişle eski ve genel düzenlemeler yeni ve özel olaylara uygulanmakta ve son 5 yıl için kayıt dışı kalmış (vergilendirilmemiş) kazançlar dikkate alınarak Youtuber’lık faaliyetinde bulunanlara cezalı vergiler salınmaktadır.

Youtuber’lar neden vergilendirilmektedir?

Geniş anlamda internet üzerinde içerik üretenler, kendi platformlarında sergiledikleri yazı, yazılım ya da video yayınlarını etkileşim ve abone sayısı belli bir seviyeye ulaşınca Google bünyesindeki Google AdSense sistemine entegre ederler. Bu entegrasyon (Google reklamı yayınlanmasına aracı olma başvurusu) Google tarafından onaylanınca içerik üreticilerine gösterilen reklamlara ilişkin aylık bazda  ödeme yapılır. Konuyu biraz daha açmak gerekirse reklam döngüsünü şöyle detaylandırabiliriz. Google, Google Ads olarak isimlendirilen reklam toplama modülü ile internet üzerinden reklam yaptırmak isteyen kişilerle, kendi parametrelerine ve reklam vermek isteyenlerin tercihlerine göre tespit ettiği bir ücret karşılığı anlaşır. Toplanan bu reklamlar Google AdSense sistemi ile Youtuber, Webmaster, mobil yazılımcıların ürettikleri içeriklerde yayınlanır. Yayınlanan reklam sayısı ve gösterildiği lokasyona göre yayıncı veya yazılımcı kişilere ödeme yapılır. İşte Youtuber’lara ödenen kayıt dışı kalmış bu Google AdSense reklam gelirleri nedeniyle vergi incelemeleri yapılmaktadır. Tabii bu ödeme yapılırken Google kendi payını da kesmektedir. Youtube faaliyeti nedeniyle yapılan vergilendirmeyi, Google’un kendi kazançları nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu vergilerle karıştırmamak lazımdır.

Youtuber’lara yapılan reklam ödemesi ile hangi vergiler doğmaktadır?

Google AdSense reklam gelirleri, gelir vergisi uygulamasında ticari kazancın bir çeşididir. Çünkü faaliyet devamlı ve organizasyoneldir. Bazı çevrelerin ileri sürdüğü gibi Youtube kazançları serbest meslek faaliyeti kapsamında vergiden istisna edilmemiştir. Çünkü gelir, üretilen içeriğin satışı ya da kiralanması değil, içeriğe iliştirilen reklamların gösterimi (reklam yayınlanmasına aracılık hizmeti) karşılığında elde edilmektedir.

Katma değer vergisi açısından ise, yaygın görüşe göre Youtube kanallarında gösterilen reklamlar, ihracat istisnası durumu hariç, ticari bir hizmet olduğundan katma değer vergisinin konusuna girer. Bu durumda genel olarak Youtuber’lar için gelir vergisi ve katma değer vergisi olmak üzere başlıca iki vergi türü bulunmaktadır. Ayrıca reklam yayınlama faaliyeti gerçek usulde vergilendirildiğinden geçici vergi de istenmektedir.

Bu açıklamalar karşısında tüm Youtuber’ların vergi ödemesi gerekir mi?

Vergiden bağışık olmak gibi bir durum bulunmamakla birlikte ödenmesi gereken verginin türü ve miktarının tespitinde çeşitli problemler ortaya çıkmaktadır. Çünkü her Youtuber aynı hizmeti vermemektedir. Örneğin içerikleri yurt dışında yayınlanan Youtuber olduğu gibi yurt içinde yayınlanan da var, yine hiç gideri olmayanlar olduğu gibi, %90 gideri bulunan, hatta zarar eden, diğer bir deyişle kanal harcaması oldukça fazla olan Youtuber’lar da var. Bu farklılıkları dikkate almadan Youtuber’ların hepsini aynı kapsamda değerlendirmek hatalıdır.

Örneğin kanalları bizatihi yurt dışında izlenen ve dolayısıyla reklamları yurt dışında gösterilen bir Youtuber için katma değer vergisi doğmaz. Ancak Youtube içeriği üreten kişi Türkiye’de yerleşik ise, katma değer vergisi ödemekle yükümlü olmasa bile gelir vergisi ödemekle mükellef olur. Yine oyuncak, yemek veya seyahat kanallarında ciddi harcamalar yapıldığı için bu kanal sahiplerinin ödeyeceği gelir vergisi miktarı diğerlerine nispeten az olabilir. Bazı Youtube faaliyetleri tüzel kişilik veya adi ortaklık çatısı altında da gerçekleştirilebilir. Dediğim gibi vergilendirmede her Youtuber veya Youtube organizasyonu için kendi durumuna uygun değerlendirme yapılmalıdır.

Youtuber vergilendirmesinde vergi idaresinin yaklaşımı konusunda düşünceniz nedir?

Elimizdeki mevcut raporlar mukayese edildiğinde objektif bir yaklaşım ile vergileme yapıldığı söylenemez. Her ne kadar incelemelerin genel çerçevesini çizen çatı görüş ve öneri raporu bulunsa da, her bir vakıayı farklı vergi müfettişinin değerlendirmesi, rapor sonuçlarının farklı olmasına neden olmaktadır. Aynı durumda olan Youtuber’lar için bazı raporlarda gider ve maliyet hiç dikkate alınmaz iken, bazı raporlarda %85 oranı dikkate alınmakta, yurt dışında gösterilen reklamlar için bazı raporlarda vergi salınmaz iken bazı raporlarda vergi hesaplanmaktadır. Hatta bazı incelemelerde Youtuber’ın geçmişte elde etmiş olduğu gelirden çok vergi, ceza ve faiz borcu çıkarıldığı görülmektedir. Hal böyle olunca vergi uyuşmazlıklarının mahkemeye taşınması kaçınılmazdır.

Vergi mahkemelerinin olaya bakışı nasıl?

Mevcut vergi mahkemesi kararlarına baktığımızda, Youtuber’lara yapılan vergi incelemeleri salınan vergilere karşı açılan davalarda genelde Youtuber’lar lehine kararlar verildiği görülmektedir. Çünkü çoğu raporda kayıt dışı kalmış kazançlar için reklam yurt dışında gösterilse bile fatura düzenlenmediğinden katma değer vergisi borcu çıkarılmakta, yine çoğu incelemede maliyet/gider %50 gibi varsayım yoluyla tespit edilmektedir. Vergi mahkemelerinde hukuki denetim yaptığı için yasada yer almayan koşullara dayanarak vergilendirme yapılması veya varsayıma dayalı vergi hesaplanmasının mahkemelerce davacılar lehine yorumlanacağını düşünmekteyim. Nitekim Konya ve İstanbul vergi mahkemelerince bu minvalde Youtuber davacılar lehine verilmiş emsal kararlar bulunmaktadır.

Youtuberlar’a vergilendirme konusunda ne tavsiye etmek istersiniz?

Vergi kanunlarına göre, Youtuber’ların kazançları üzerinden faaliyetlerine uygun ve belli oranda vergi ödemesi gerektiği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Çekişme, geçmişte elde edilen kazançların vergilendirmesinde ortaya çıkmaktadır. Son 5 yılın bir anda vergilendirilmesi, bazen de vergi yargısı kararları ile öteden beri ortaya konulan özenin gösterilmemesi oldukça ağır vergi, ceza ve faiz yükü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle orantısızlık nedeniyle hakkaniyete uymayan ya da vergilendirme sürecindeki hatalar nedeniyle hukuka aykırı vergi borcu ile karşı karşıya kalan Youtuber’ların vergi ceza ihbarnameleri tebliğ edilince 30 gün içerisinde vergi mahkemesine dava açmalarını tavsiye etmekteyim.

Bir önceki yazımız olan Vergi Borçlusunun Malvarlığı Üzerindeki İşlemleri ve Hukuki Sonuçları başlıklı makalemizde vergi ödeme emri hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir