AdSense Gelirleri İçin Vergisiz Varlık Barışı

Merhaba arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere inceleme ve vergi borcu çıkmasının önüne geçen varlık barışı müessesesinin avantajlarını yazmaya çalışıyorum. İlk bu konu kaleme aldığımda beni eleştirenler ve bana destek olanlar olmuştu. Ama o sıralar varlık barışı konusunda elimizde herhangi bir yargı kararı da bulunmamakta idi. Tamamiyle kendi vergi yargısı tecrübelerime göre yol haritasını belirlemiştim.

(Yurt içi) Varlık barışının nasıl yapılması gerektiğini gösterdikten sonra sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde muhtemel sonuçlarını belirtmiştim. Şimdi geldiğimiz noktadan bakınca değerlendirmelerimizin ne kadar isabetli olduğunu görmekteyim. Unutmayın varlık barışı etkisini idari aşamada değil yargısal aşamada göstermektedir.

Bildiğiniz üzere bundan önceki varlık barışı düzenlemesinde %1 vergi ödeme koşulu vardı. Bu yılki varlık barışında ise (kanunda bulunmamasına rağmen) bunun yerine varlık barışına konu tutarların bankaya yatırılarak ispatlanmasını getirdiler. Aslında bu koşulun getirilmesinin nedeni bizim işaret ettiğimiz yoğun başvurulardan başkası değildi. Hatta vergi idaresince teftiş birimlerine varlık barışı bildirimlerini kabul etmemeleri şeklinde direktif gönderilmişti.

Şimdiki varlık barışı düzenlemesi eskisinden biraz farklı olmakla birlikte genel olarak çerçevesi aynıdır. Hal böyle iken henüz vergi incelemesi neticesinde vergisi salınmamış gelirleriniz için varlık barışı yaparak vergi salınmasının önüne geçmeniz mümkün. Ancak nihai neticeyi ancak yargı kararı ile alacağınızı unutmayın.

Size şimdi varlık barışında kazanılan davaların ilgili bölümlerini paylaşmaktayım.

Unutmayın siz hakkınızı aramazsanız, başkaları sizin yerinize aramaz.

1. Mahkeme Kararının ilgili kısmı:

“Bu durumda; yurtdışı menşeili Google firmasından kayıt dışı gelir elde ederek, yurtdışından getirilen  ekonomik varlıkların ekonomiye kazandırılması amacı taşıyan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 90’ıncı maddesinin 6 ve 7’inci fıkraları gereğince beyanda bulunan davacının belirtilen yasal düzenlemeden yararlanmasına engel olunması hak ihlali anlamı taşıdığından ve devlet tarafından vatandaşlarına tanınan imkanın davalı idarece sistem üzerinden saf dışı bırakılması maddenin amacı ile bağdaşmadığından, internet üzerinden elde edilen bu gelirin mükellef tarafından beyan edilmesi ve kanuni defterlere kaydedilmesi halinde %1 oranında vergi tarhiyatı yapılacağı yasal mevzuat gereği olduğundan, davalı idare tarafından mükellefiyet tesis edildikten sonra davacıya Gelir Vergisi Kanunu’na ek olarak getirilen maddeleri gereğince beyan edilen bu gelirleri nedeni ile sistem üzerinden söz konusu maddelerden yararlanmasına imkan tanımayarak davacının başvurusunu zımnen reddeden davalı idarenin dava konusu işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; 1-Davanın KABULÜNE, ”

2. Mahkeme Kararının ilgili kısmı:

“Bu durumda; yurtdışı menşeili Google firmasından kayıt dışı gelir elde ederek, yurtdışından getirilen ekonomik varlıkların ekonomiye kazandırılması amacı taşıyan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 90. maddesinin 6 ve 7. fıkraları gereğince beyanda bulunan davacının belirtilen yasal düzenlemeden yararlanmasına engel olunması hak ihlali anlamı taşıdığından ve maddenin amacı ile bağdaşmadığından, internet üzerinden elde edilen bu gelirin mükellef tarafından beyan edilmesi ve kanuni defterlere kaydedilmesi halinde % 1 oranında vergi tarhiyatı yapılması yasal mevzuat gereği olduğundan, davalı idare tarafından mükellefiyet tesis edildikten sonra davacıya Gelir Vergisi Kanunu’na ek olarak getirilen maddeleri gereğince beyan edilen bu gelirleri nedeni ile söz konusu düzenlemeden yararlanmasına imkan tanınmayarak davacının başvurusunu reddeden davalı idarenin dava konusu işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; DAVANIN KABULÜNE ”

3. Mahkeme Kararının ilgili kısmı:

“Bu itibarla, Varlık Barışı Kanunu, Türkiye’de sahip olunan varlıklara ilişkin olarak  “Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar yönünden bir düzenleme yapmış olup, vergiyi doğuran olay ve mükellefiyet 2018 yılında ortaya çıktığından, vergi mükellefi haline gelen davacının bu Kanun uyarınca yaptığı bildirimin vergi dairesince kabul edilmesi suretiyle kanun hükümlerinden  yararlandırılması gerekir.”

Bir önceki yazımız olan AdSense Reklam Gelirinde Vergi İstinası Sağlama: Çözüldü başlıklı makalemizde adsense reklam geliri vergisi, adsense vergisi ve youtube gelir vergisi hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir