AdSense Reklam Gelirinde Vergi İstinası Sağlama: Çözüldü

Merhaba arkadaşlar,

KDV konusunda yurt dışı içerik üretmekle vergiden müstesna bir kazanç elde etme yöntemini bilmeyen kalmadı. Peki gelir vergisinde durum nedir?

Bugün sizlere çok değerli bir bilgi paylaşacağım. Bunu aslında bir sır olarak saklayıp gelir elde edebilirdim. Ama işlerimin yoğunluğu nedeniyle paylaşmakta mahzur görmedim. Uzatmadan konuya gelelim.

Biliyorsunuz Youtube, web sitesi, mobil yazılım faaliyetleri nedeniyle elde edilen reklam geliri vergiden bağışık değil. Çünkü bu bir ticari kazanç geliridir. Ancak siz ürettiğiniz içeriklerin haklarını satar veya kiralarsanız bu vergiden istisna hale gelir. 2021 yılı için bu kota 650.000 TL’dir.

Bunun dayanak maddesi aşağıdaki gibidir:

Madde 18 – Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band,radyo ve televizyon senorya ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Şimdi normal şartlarda üretilen içeriklerde kullanılan reklam gelirleri bu kapsamda değil. Peki biz reklam gelirlerini bu kapsama dahil edebilir miyiz? Hukuken mümkün. Şöyle ki:

Biliyorsunuz AdSense kazancı elde etme yöntemlerinden birisi de partner ile çalışmak. Partnerlerin çalışma şekli normalde komisyon kazancı elde etme üzerinedir. Bu durumda partnerle çalışsanız da hem siz hem partneriniz ticari kazanç elde etmiş olacaktır. Partner yurt dışında yerleşik ise komisyon kazancı nedeniyle dar mükellef, siz ise tam mükellef olarak vergilendirileceksiniz.

Partneriniz ile yapacağınız bir kiralama sözleşmesi ile reklam geliri değil kira geliri elde edebilirsiniz. (Yeri gelmişken Google’un dayattığı tek taraflı sözleşme bir kiralama sözleşmesi değil, adi ortaklık veya komisyon sözleşmesidir.)

Sözleşme pratiğine örnek olarak:

“A’ya ait Youtube kanalı ve bu kanalda yayınlanan içeriklerin gayri maddi hakları B şirketine, elde ettiği kazancın %80’i A’ya ait olmak üzere kiralamak konusunda taraflar anlaşmışlardır.”
Sözleşme detaylandırılabilir. Ama bunun bir kiralama akdi olduğunu konusunda tartışma bulunmamaktadır.

Böylece reklam geliri değil oranı sabit bir olan bir kira geliri elde edeceksiniz.

Bu kira geliri de 18. madde kapsamında vergiden istisna olacak, partnerin mükellefiyet durumu ise değişmeyecektir.

Bir önceki yazımız olan DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 23/09/2020 Tarih ve Esas No: 2019/1854 Karar No: 2020/943 SAYILI KARARI başlıklı makalemizde mali müşavir iştirak ve SMMM İŞTİRAK hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir