Vergi Ceza Davalarında Bilirkişi

vergi ceza davalarında bilirkişi

Bilirkişi Nedir?

Bilirkişi, çözümü uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren konularda mahkemelerin başvurduğu kişilerdir. Bilirkişiler hukuki değerlendirme yapamaz. Ancak olayın çözümü açısından gerekli olan bilgileri mahkemeye sunabilir. Bu nedenle bilirkişinin değerlendirmesi ile hukuki değerlendirme arasındaki çizginin net olmaması özellikle sanık açısından ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir. Şimdi vergi ceza davalarında bilirkişiye değineyim.

Vergi Ceza Davalarında Bilirkişi

Vergi suçları ceza yargılamasında bilirkişiye başvuru hatalı şekilde kullanılmaktadır. Bu hata ise başta da belirttiğim gibi genellikle telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkarır. Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları hakkında yapılan yargılamalarda bilirkişi dışındaki aktörlerin hatalarını telafi etmek nispeten kolaydır. Ancak bilirkişinin hata yaptığını anlatmak için sorunu hakimin anlayacağı zemine indirgemek ve kabul ettirmek gerekir.

Yargıtay’a Göre Bilirkişi

Yargıtay bilirkişiyi:

1-Defter ve belgeler,
2-Stok ve mal girişi,
3-İmza ve yazı incelemesi bakımından kabul etmektedir. 

Vergi inceleme raporu, vergi suçu raporu, vergi tekniği raporu inceletilerek kasıt tespiti yönünde alınacak rapor bilirkişilik kuruma aykırıdır. Bu konuda örnek Yargıtay kararlarına aşağıda yer verilmiştir:

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2016/10685 E., 2019/9805 Kararında: “ticari defterleri ve belgeleri üzerinde karşılıklı bilirkişi incelemesi yaptırılması” yönüyle bilirkişiye başvuru gerekli görülmüştür.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2019/2774 E., 2019/9433 Kararında: “mal girişi ya da stoğu olup olmadığı da araştırılıp, karşılaştırmalı bilirkişi incelemesi yaptırılması” yönüyle bilirkişiye başvuru gerekli görülmüştür.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2017/17243 E., 2019/9317 Kararında: “imza ve yazıların sanığa ait olup olmadığı konusunda uzman bir kurum veya kuruluştan rapor alınması” yönüyle bilirkişiye başvuru gerekli görülmüştür.

Sonuç

Vergi ceza davalarında bilirkişi çok önemli müessesedir. Bu kurumun hatalı olarak kullanılması ve mahkemenin bu hatayı görmemesi halinde ciddi sorunlar ortaya çıkar. Dolayısıyla vergi ceza davaları, üzerinde titizlikle durulması gereken davalardandır.

Bir önceki yazımız olan Vergi Tekniği Raporunu Nasıl Alabilirim? başlıklı makalemizde vergi tekniği raporu, vergi tekniği raporu tebliğ edilmezse ve vergi tekniği raporunun tebliğ edilmemesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir