Kamu Denetimi İle Vergi Davası İlişkisi

Vergi İle İlgili Hangi Sorunlarda Kamu Denetçisine Başvurabilirim?

Vergi davalarında kamu hukuku kuralları geçerlidir. Bunun nedeni her zaman davalının kamu gücünü kullanan taraf olmasıdır. Bu nedenle vergi davalarına konu olan işlemlerin kamu hukukunun başka araç ve kurumları ile ilintili olması da kaçınılmazdır. Örneğin vergi sel işlemler nedeniyle uğranılan zararı tazmin etmek zararı veren kamu idaresine aittir. Velev ki bu zarar bir kamu personelinin eyleminden kaynaklansın. Bunun gibi vergi davası açmadan önce kamu denetçiliği müessesesi ile sorunu gidermek mümkün olabilir. Bu nedenle vergi davası kamu denetimi ilişkisine dair kısa bir değerlendirme yapmak üzere bu yazıyı kaleme alıyorum.

Kesin ve icrai olmadığından iptal davası açılamayan aktif veya pasif idari tasarruflara karşı Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurulabilir. Örneğin zamanında bitirilmeyen vergi incelemesi veya zaman aşımına uğramasına rağmen terkin edilmeyen vergiler için bu başvuru yapılabilir. Başvuru konusu hakkında idarenin takdir hakkı bulunmaması önemlidir.

Vergi Davası Kamu Denetimi Etkileşimi

İptal davasına konu edilebilir işlemlere karşı da Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurulabilir. Başvurunun kurum tarafından reddedilmesi halinde, durmuş olan dava açma süresi, gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar.

Kamu Denetçisine Başvuruda Ön Koşul Nedir?

Zorunlu idari başvuru öngörülmüşse bu tüketilmeden kuruma başvurulamaz. Örneğin gümrük işlemlerinde üst mercie itiraz edilemesi, başvurudan önce zorunludur.

Vergi Davası Kamu Denetimi İlişkisinde, Kamu Denetçisine Başvuru Vergi Davası Açma Süresini Nasıl Etkiler?

Başvurunun kurum tarafından yerinde görülerek kabul edilmesi halinde; ilgili merci kurumun önerisi üzerine otuz gün içinde herhangi bir işlem tesis etmez veya eylemde bulunmaz ise durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.

Kurumun, inceleme ve araştırmasını, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde
sonuçlandıramaması halinde de durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.

Vergi Davası Açtıktan Sonra Kamu Denetçisine Başvurulabilir Mi?

Dava açıldıktan sonra artık kuruma başvurulamaz.

Vergi davasının nasıl açılacağına dair https://vergiyargilamahukuku.com/category/vergi-davasi-dilekce-ornekleri/ sayfasından ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Vergi davası ile kamu denetimi etkileşimi konusunda ise daha detaylı bilgi edinmek isterseniz http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-114-1416 adresindeki makaleden yararlanabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Vergi Tekniği Raporunu Nasıl Alabilirim? başlıklı makalemizde vergi tekniği raporu, vergi tekniği raporu tebliğ edilmezse ve vergi tekniği raporunun tebliğ edilmemesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir