Vergi Alacağı, Tarh, Tebliğ, Tahakkuk Ve Tahsilat Üzerine Kısa Değerlendirme

Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Dolayısıyla genel tebliğ ile hatta CB kararı ile vergi konusu belirlenemez. Belirlenen hallerde mevzuda hata olur. Böyle alınan vergi düzeltme istemine konu edilebilir.

Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağını miktar itibariyle tespit eden idari muameledir. İdari davaya konu olabilen ihbarname ya da tahakkuk değil tam olarak bu işlemdir

Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. Vergi idaresince dairede yapılan şifahi bildirimlerle telefon görüşmesiyle yapılan bildirimler dava açma süresini başlatmaz.

Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir. Tahakkuk bir idari işlem değildir. Bir aşamadır. Bu nedenle idari yargı tekniği bakımından tahakkuk ya da tahakkuk fişi dava konusu edilemezler.

Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir. Bu nedenle kanuna uygun olmayan hiçbir tahsilat türü tahsil zaman aşımını kesmez.

Bir önceki yazımız olan Tasfiye Edilen Şirketin Vergi Borcu Sorumluluğu Devam Eder Mi? başlıklı makalemizde danıştay kanuni temsilci vergi borcu, kanuni temsilci limited şirket ödeme emri ve kanuni temsilcilerin vergi borcu hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir