Vergi Kesenlerin Sorumluluğundan Bahseder Misiniz?

Vergi kesmeye mecbur olanlar bu ödevlerini yerine getirmezse hem vergiden, hem cezadan sorumlu olur. Yalnız; (üretici çiftçi ve nihai tüketici hariç) alım-satım, hizmet ifası işleri ile ilişkili taraflarda tevkifat ödevi ihmal edilmişse müteselsilen sorumluluk uygulanır.

Stopaj yapma ödevi, stopaj yapıp muhtasar beyanname verme ödevi veya beyan edilip kesilen vergiyi ödeme ödevi ihmal edilmişse kamu alacağının ödenmesinden vergiyi kesen sorumlu olsa da, ödenen vergi alacak davasına dönüştürülüp asliye hukuk mahkemesinde mükelleften istenebilir.

Vergi sorumlusu stopaj yapmayı ihmal etmiş ise, 6183 sayılı Kanun’un 22. maddesi uyarınca adına doğrudan ödeme emri düzenlenir. Ödeme emrine karşı açılacak davada stopajı yapma sorumluluğunun bulunmadığı, borcun ödendiği ya da zaman aşımına uğradığı itirazları ileri sürülebilir.

Bir önceki yazımız olan VUK'a göre Ölenin Vergi Borcu Mirasçıya Geçer Mi? başlıklı makalemizde miras vergi borcu ve ölenin vergi borcu hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir