E-tebliğ yoluyla tebliğ edilen ihbarnameler için dava açma süresinin e-tebliğin yapıldığı 5. günü takip eden gün itibariyle işletilmeye başlatılacağı yönünde Danıştay 4. Daire kararı.

Bir önceki yazımız olan Davacı adına tescilli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşya için gözetim belgesi ibraz edilmediğinden bahisle 4458 sayılı Kanunun 235'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (c) bendi uyarınca kesilen para cezasının, cezanın kesilmesine neden olan fiilin yanıltıcı yönü bulunmadığından bent kapsamında değerlendirilemeyeceğinden hukuka uygun olmadığı hakkında güncel Danıştay kararı. başlıklı makalemizde gümrğk gözetim belgesi danıştay, gümrük avukatı ve gümrük gözetim belgelesi dava hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir