Hacze karşı açılan davada vergi mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararı üzerine kesinti iadesi kaç gün içinde yapılmalıdır? Vergi idaresinin nihai kararı bekleyerek infazı sürüncemede bırakması hukuka uygun mudur?

2577 sayılı Kanun’un 28. maddesinde, vergi mahkemelerinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği, konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktarın davacının davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, (gecikmeksizin ve en geç 30 gün içinde yatırılacağı), belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunacağı kurallarına yer verilmiştir.

Bu düzenlemelere göre, konusu bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda verilen yürütmenin durdurulması kararlarına göre vergi idaresi ödemenin gerçekleştirilmesi için nihai kararın beklenmesi gerektiğini ileri süremez. Gecikmeksizin ve en geç 30 gün içinde davacının bildirdiği hesap numarasına iade sağlanmalıdır. Aksi halde karar İcra İflas Kanunu kuralları uyarınca ilamlı takibe konu edilebilir. Bunun yanında oluşan zararlardan dolayı idarenin tazminat, gecikmeye neden olan memurun adli sorumluluğu gündeme gelir.

Bir önceki yazımız olan Resen Tarh Nedeni Denetime İmkan Verecek Şekilde Ortaya Konulmadan Takdir Komisyonunca Tespit Edilen Matrah Üzerinden Vergi Salınamayacağı Yönünde Danıştay 3. Dairesi Kararı. başlıklı makalemizde takdir komisyonu kararlarına karşı nasıl dava açılır, takdir komisyonu vergi davası ve takdir komisyonu vergi davası danıştay hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir