Kesilmiş, ancak sorumlu tarafından muhtasar beyanname ile henüz beyan edilmemiş bir verginin iadesi istemiyle açılacak davada püf noktalar nelerdir?

1-Tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması yeterli olduğundan, dava açmak için verginin ödenmiş veya tahsil edilmiş olması gerekmez.

2-Davada hasım mükellefin bağlı olduğu değil, vergiyi tarh etmekle görevli vergi dairesidir. Yetkili vergi mahkemesi dairenin taraf olduğu ihtilaflı işlere bakan vergi mahkemesidir.

3-Dava iptal davası çeşidi olmadığından, 30 gün içinde iade istemli tam yargı davası şeklinde açılır.

4-Tarhiyat beyan üzere yapılsa da, mükellefçe dava açabilmek için ihtirazi kayıt şartı aranmaz.

5-Yürütmenin durdurulması iptal davalarına münhasır olduğundan, idari yargı tekniği bakımından yürütmenin durdurulması isteminde bulunulması halinde incelenmeksizin ret kararı verilir.

6-Kararın icrası bağlamında davacı lehine karar verildiğinde, tevkif edilen vergi tahsil edilmemiş olsa bile, vergi idaresi tevkif konusu vergiyi mükellefe ödemesi gerekir (kendi düşüncem), vergi dairesinin VUK11 ve 6183 22’den kaynaklı hakları devam eder.

Bir önceki yazımız olan Site Yönetiminin Stopaj Yapma Sorumluluğu Bulunmadığından Site İçin Çalışan Hizmet Erbabına Yapılan Ödemeler Nedeniyle Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılması Gerekmediği, Yine, Bu Şekilde Çalışan Kapıcı, Bahçıvan, Temizlik Görevlisi Gibi Kişilerin Elde Ettiği Gelirin Vergiden İstisna Olduğu Yönünde Danıştay 9. Dairesi Kararı. başlıklı makalemizde gelir vergisi istisna vergi davası, gelir vergisi site yönetimi tevkifat ve güncel vergi danıştay kararı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir