Gümrük İdaresince İthalat Sırasında Tahsil Edilen Motorlu Taşıtlara İlişkin ÖTV’nin, Dahilde Alınması Gerektiği Yolundaki Tebliğ Kurallarına Göre Hareket Eden Vergi İdaresince De İstenmesi Karşısında, Mükerrer Vergilendirme Nedeniyle, Salınan Cezalı Vergilerde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Yönünde Danıştay 7. Dairesi Kararı.

Gelişmekte olan ülkelerde, küreselleşme ve uluslararası anlaşmaların sonucu olarak, sınır ötesi ticari işlem kapasitesitesinin artmasıyla, ticaret politikası önlemleri ile gümrük ve maliye politikasının çakışması bazen de çelişmesi nedeniyle, Gümrük mevzuatı ile GİB mevzuatı arasındaki alanın kırmızı ve yeşil çizgilerini ve ihtilaflardaki hukuki nedenselliği kavrama ve vergileme sorunlarına çözüm üretme işlevi önem kazanmıştır. Bu bakımdan idari yargı teori ve pratiği ile genel hukuk ilkeleri dikkate alınarak üretilmiş yargı kararlarını iyi analiz etmek ve gerekçeyi doğru okumak, muhtemel sorunların çözümüne oldukça katkı sağlamaktadır. Bir örnek:

Bir önceki yazımız olan Arabuluculuk faaliyeti Gelir Vergisi Kanunu'nun 25/7 fıkrası uyarınca istisna kapsamında mıdır? başlıklı makalemizde gelir vergisi arabuluculuk sözleşmesi, gelir vergisi ikale istisna vergi davası ve gelir vergisi istisna vergi davası hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir